Viken Hydrogen AS

Viken Hydrogen skal bli den ledende utvikleren av grønt hydrogen i vår region. Vi skal bygge ut minst 100 MW elektrolyse de kommende årene for å legge til rette for avkarbonisering av industri, tungtransport på landevei og maritim transport rundt Oslofjorden. Vår kjernekompetanse er å identifisere gode lokasjoner og å utvikle, bygge, eie og drifte produksjonsanlegg for grønt hydrogen. Selskapet er eid av Akershus Energi, Greenstat, Østfold Energi, Nel og H2 Energy.

Viken Hydrogen vil forsyne grønt hydrogen til industribedrifter i regionen som ønsker å omstille produksjonen til utslippsfri energi, transportsektoren, utslippsfrie byggeplasser og andre bruksområder både direkte og igjennom partnerskap med andre aktører i hydrogenverdikjeden. Vi har ambisjon om å gjennomføre alle våre prosjekter i industrielle partnerskap som styrker vår forretningsmodell.
 

vikenhydrogen.no