Greenstat Logo
en

Making green happen

Greenstat er et energiselskap som utvikler og investerer i prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning.

Fokusområder

Aktuelle saker

Episode-31_Sol_liggende.jpg

Episode 31: Breaking News: Greenstat Solar AS

Kostnadene for solenergi fortsetter å falle og i Greenstat vokser sol-avdelingen vår på alle områder - med en sterk økning i antall prosjekter,

Bilde2.jpg

Greenstat etablerer Greenstat Solar og satser internasjonalt

Sol er i ferd med å bli den billigste formen for fornybar energi mange steder i verden, og i Greenstat vokser solavdeling på alle områder - med

Heidi Nakken og Daniel Garder

Episode 30: Global maritim klynge med fremtidsrettede vekstambisjoner

Den maritime klyngen i Nordvest har satt en ambisiøs strategi fram mot 2030. Den har fått navnet: New Blue Deal. Klyngen har opprettet tre

Selskaper

greensight-home.jpg

Greensight

Kunnskap som kutter utslipp. Greensight AS ble etablert i 2016 og jobber spesielt med teknisk økonomiske analyser for å bistå aktører med å finne de beste løsningene i overgangen fra fossil til utslippsfri energi.

hyundai-lastebil-liten.jpg

Viken Hydrogen

Grønn hydrogenproduksjon til Hyundai lastebiler. Greenstat eier 25 % av Green H2 Norway sammen med Nel Fuel, Akershus Infrastruktur og H2 Energy. Selskapet skal i første omgang levere hydrogen til Hyundai sine lastebiler, men etter hvert også andre kunder.

oppdrettsanlegg

H2 Marine

Hydrogenløsninger for havbruksnæringen. H2 Marine AS ble etablert i 2019 og skal utvikle hydrogenløsninger for oppdrettsnæringen. Man ser også på bruk av biproduktene fra elektrolyseprosessen, oksygen og varme.

Videoer