Hydrogen
Lokal Energi
Energianalyse

Invester i Norges nye grønne energiselskap!

Greenstat AS ble etablert av Christian Michelsen Research(nå NORCE) i 2015, og er et grønt energiselskap som utvikler prosjekter innen hydrogen, lokal energi og andre relevante områder innen fornybar energi. Selskapet etablerte i 2016 datterselskapet Greensight AS som på kort tid har utviklet seg til å bli en anerkjent aktør innen energianalyse og rådgiving. Greenstat gjør også strategiske investeringer i eksterne selskaper og prosjekter som understøtter selskapets satsing, og som bidrar til en hurtig overgang til nullutslippssamfunnet. Greenstat er et kommersielt selskap som skal tjene penger og skape verdi for sine aksjonerer.

Vår visjon: Making Green Happen