8.50NOK

Aksjepris

Siste emisjon ble gjennomført i mars 2023.

2263

Antall aksjonærer

Greenstat er et folkeeid selskap der små og store aksjonærer er viktige for å nå vårt felles mål.

INVESTOR RELATIONS

Aksjeinformasjon

Aksjepris

NOK 8.50

Ligningsverdi

Antall aksjonærer

2263

Aksjonærliste