3,1282 NOK

Ligningsverdi per 31.12.2023

144.964.100

Antall aksjer i selskapet

INVESTOR RELATIONS

Aksjeinformasjon

Ligningsverdi per 31.12.2023

NOK 3,1282

Ligningsverdi

Antall aksjer i selskapet

144.964.100

Aksjonærliste