Videoer

Publisert 21.12.2023

01.23 min

Som et grønt energiselskap ønsker Greenstat å integrere kunnskap om natur som en like naturlig del av prosjektutviklingen som andre disipliner. Dette er særlig viktig i vurdering av arealbruk i forbindelse med energiproduksjon. I dette intervjuet forteller senior prosjektleder Are Opstad Sæbø om viktigheten av kunnskap om natur, og hvordan det gjenspeiler seg i Greenstats satsing på solenergi og industrivind.

Flere videoer

Se og hør daglig leder, Vegard Frihammer, fortelle om selskapets ambisjoner og hvordan vi daglig jobber med visjonen vår "Making Green Happen"

Greenstats ambisjoner og visjoner

Grønn hydrogenproduksjon er en av flere viktige steg for løse utfordringene med å gå inn i en fossiluavhengig fremtid.

Are Sæbø om grønn hydrogenproduksjon i Greenstat

Arkitektene i Local har jobbet i tett samarbeid med Greenstation for å utvikle fremtidens energistasjon. Ved å utnytte ny teknologi og innovasjon utvikler vi et nytt konsept hvor du sømløst kan lade elbiler. Prosjektet er skalerb...

Arkitektene i Local om Greenstation

For å støtte strategien og ekspansjonen av Greenstat har vi justert og oppdatert den visuelle verktøykassen

Ny visuell profil for Greenstat

Tine forteller om Norge sin unike posisjon som energiprodusent og mulighetene for ny industri basert på ren energi. Greensight jobber med hele energisystemet og kan med sine analyser se muligheter for å redusere utslipp og omstil...

Tine Louise Trøen fra Greensight

Kjetil fortel litt om sin bakgrunn og hva felt Greensight jobber med.

Kjetil Trovik Midthun fra Greensight

En sømløs ladeopplevelse er noe mange ønsker seg – og Greenstation på Straume kan krysse av på de fleste punkt!

Roar Nygaard om hvordan Greenstation fungerer

Tom Georg Indrevik snakker om den nye pilotstasjonen til Greenstation på Straume

Ordfører i Øygarden om viktigheten av å ha nok ladestasjoner

Brukergruppen "early adopters" for elbil og hurtiglading møtte utfordinger med infrastruktur og betalingsløsninger for ladestasjoner. Vegard Frihammer snakker om sine egne tidlige erfaringer og hvordan dette inspirerte ideen bak ...

Greenstation: Tidlige ladeerfaringer som elbilist