nyheter

Publisert 01.02.2024

Greenstat ASA har gjennom sitt datterselskap Greenstat Hydrogen AS overtatt alle aksjene i Everfuel Greenstat Production 1, som har endret navn til Agder Hydrogen Hub AS. Med La Française de l'Energie (FDE), som ny største eier har Greenstat ASA sikret seg tilgang til kapital som muliggjør realisering av hydrogenproduksjon på Fiskå i Kristiansand.

Flere nyheter

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS, som er et samarbeidsprosjekt mellom Greenstat Hydrogen AS og Neptun Tromsø AS, har i dag fattet vedtak om å fortsette realiseringen av prosjekt «Glomfjord Green Ammonia», og har medelt Enova pos...

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS har meldt investeringsbeslutning til Enova.

Det ble gjennomført en ekstraordinær generalforsamling i Greenstat 29. januar 2024 basert på vedtak knyttet til investeringsavtalen med FDE.

Ekstraordinær generalforsamling gjennomført

Greenstat signerte denne uken en investeringsavtale med det franske energiselskapet FDE som innebærer at FDE vil investere inntil 450 MNOK i selskapet over en 18 måneders periode. Avtalen skal endelig godkjennes i en ekstraordinæ...

Greenstat signerer investeringsavtale med FDE

Aksjonærbrev januar 2024

Som et grønt energiselskap ønsker Greenstat å integrere kunnskap om natur som en like naturlig del av prosjektutviklingen som andre disipliner. Dette er særlig viktig i vurdering av arealbruk i forbindelse med energiproduksjon. I...

Arealbruk og naturpåvirkning knyttet til energiproduksjon

Stortingets mål om 8 TWh solenergi i Norge innen 2030 tilsvarer utbygging for 60-70 milliarder norske kroner. Mye av dette vil komme fra konsesjonspliktige bakkemonterte solcellekraftverk i areal som allerede er påvirket av menne...

Lys fremtid for Greenstat Solar Solutions

Glomfjord Hydrogen AS og Neptun Tromsø AS har inngått en avtale om å etablere en komplett verdikjede fra grønt hydrogen til grønn ammoniakk i Glomfjord Industripark (Meløy kommune i Nordland). Målsetningen er å kunne tilby grønn ...

Glomfjord Hydrogen AS skal videreforedle hydrogen til ammoniakk i Glomfjord Ind...

Greenstat planlegger i samarbeid med grunneier Nils Johan Torp et større solkraftverk (ca. 9,6 MWp) i kombinasjon med landbruk på et masseuttak som er i ferd med å avsluttes i Reddal i Grimstad kommune.

Greenstat planlegger et nytt solkraftverk i Grimstad

A green shift essentially translates to an economy that is self-reliant, energy efficient and has an empowered workforce. It can create millions of jobs, enhance energy security, and tangibly reduce nationwide greenhouse gas emis...

GREENSTAT AND INDIA'S GREEN SHIFT

Greenstat Solar Solutions er en sterk totalentreprenør for solcelleløsninger på det norske markedet. Nå søkes det nyansettelser som elektroinstallatør og salgssansvarlig for å styrke teamet og møte økende etterspørsel etter våre ...

Greenstat Solar Solutions er i vekst og søker nye medarbeidere

Det ble gjennomført en emisjon i Greenstat ASA i perioden august/september 2023 , hvor det ble tegnet totalt 586 584 aksjer a NOK 8,50 tilsvarende ca 5 MNOK.

Hentet 5 MNOK i Q3 som del av brofinansiering

"Realisering av vår prosjektportefølje innen grønn hydrogen, solenergi og vindenergi, vil kunne skape stor verdi for våre aksjonærer." Vegard Frihammer, CEO, Greenstat ASA

Aksjonærbrev Greenstat ASA september 2023

Greenstat første sol-anlegg i Bosnia Hercegovina har nådd en viktig milepæl. Greenstat, GP Toming og flere inviterte gjester markerte i går den 29. august overgangen fra byggefase til test-fase for Petnjik Solar PV Plant.

Petnjik Solar PV Plant – test fasen for sol-anlegget er i gang

I august ble det gjennomført to digitale investormøter. Under finner du link til opptak og presentasjoner fra møtene.

Opptak fra investormøter august

Etter åpningen 31. mai er det gjennom sommeren gjort laboratorieprøver av hydrogenet for å godkjenne det for leveranse til Energy House og andre kunder.

Stord Hydrogen – Åpent for kunder!

1
2
3
4
5
6
7
8