nyheter

Publisert 05.06.2024

Greenstat søker nå medarbeidere i forbindelse med realisering av et hydrogenprosjekt i Kristiansand. Ansettelsessted vil fortrinnsvis være Arendal.

Flere nyheter

Construction of Vestfold's first solar power plant has now begun. On an old sawmill site in Hvarnes in Larvik municipality of Norway, 8,800 solar panels are being installed to create Engene solar power plant.

Building the first solar power plant in Southern Norway

FDE har nå gjennomført første del av investeringen i Greenstat i henhold til investeringsavtalen som ble signert 15.januar 2024. Etter emisjonen og kjøp av Aker Horizons Asset Development sine aksjer er FDE nå største eier med 56...

FDE går inn som største eier i Greenstat

Greenstat ASA har gjennom sitt datterselskap Greenstat Hydrogen AS overtatt alle aksjene i Everfuel Greenstat Production 1, som har endret navn til Agder Hydrogen Hub AS. Med La Française de l'Energie (FDE), som ny største eier h...

Greenstat vedtar investeringsbeslutning for Hydrogenknutepunkt Agder

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS, som er et samarbeidsprosjekt mellom Greenstat Hydrogen AS og Neptun Tromsø AS, har i dag fattet vedtak om å fortsette realiseringen av prosjekt «Glomfjord Green Ammonia», og har medelt Enova pos...

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS har meldt investeringsbeslutning til Enova.

Det ble gjennomført en ekstraordinær generalforsamling i Greenstat 29. januar 2024 basert på vedtak knyttet til investeringsavtalen med FDE.

Ekstraordinær generalforsamling gjennomført

Greenstat signerte denne uken en investeringsavtale med det franske energiselskapet FDE som innebærer at FDE vil investere inntil 450 MNOK i selskapet over en 18 måneders periode. Avtalen skal endelig godkjennes i en ekstraordinæ...

Greenstat signerer investeringsavtale med FDE

Aksjonærbrev januar 2024

Stortingets mål om 8 TWh solenergi i Norge innen 2030 tilsvarer utbygging for 60-70 milliarder norske kroner. Mye av dette vil komme fra konsesjonspliktige bakkemonterte solcellekraftverk i areal som allerede er påvirket av menne...

Lys fremtid for Greenstat Solar Solutions

Glomfjord Hydrogen AS og Neptun Tromsø AS har inngått en avtale om å etablere en komplett verdikjede fra grønt hydrogen til grønn ammoniakk i Glomfjord Industripark (Meløy kommune i Nordland). Målsetningen er å kunne tilby grønn ...

Glomfjord Hydrogen AS skal videreforedle hydrogen til ammoniakk i Glomfjord Ind...

Greenstat planlegger i samarbeid med grunneier Nils Johan Torp et større solkraftverk (ca. 9,6 MWp) i kombinasjon med landbruk på et masseuttak som er i ferd med å avsluttes i Reddal i Grimstad kommune.

Greenstat planlegger et nytt solkraftverk i Grimstad

A green shift essentially translates to an economy that is self-reliant, energy efficient and has an empowered workforce. It can create millions of jobs, enhance energy security, and tangibly reduce nationwide greenhouse gas emis...

GREENSTAT AND INDIA'S GREEN SHIFT

"Realisering av vår prosjektportefølje innen grønn hydrogen, solenergi og vindenergi, vil kunne skape stor verdi for våre aksjonærer." Vegard Frihammer, CEO, Greenstat ASA

Aksjonærbrev Greenstat ASA september 2023

Greenstat første sol-anlegg i Bosnia Hercegovina har nådd en viktig milepæl. Greenstat, GP Toming og flere inviterte gjester markerte i går den 29. august overgangen fra byggefase til test-fase for Petnjik Solar PV Plant.

Petnjik Solar PV Plant – test fasen for sol-anlegget er i gang

Etter åpningen 31. mai er det gjennom sommeren gjort laboratorieprøver av hydrogenet for å godkjenne det for leveranse til Energy House og andre kunder.

Stord Hydrogen – Åpent for kunder!

I løpet av de siste ukene har Greenstat sendt inn konsesjonssøknad til NVE for 3 nye solkraftverk; Glamsland (Lillesand), Slåtta (Tvedestrand) og Brandsrud (Larvik).

Greenstat søker konsesjon for 3 nye solkraftverk

1
2
3
4