3,1282 NOK

Ligningsverdi per 31.12.2023

144.964.100

Antall aksjer i selskapet

INVESTOR RELATIONS