Greenstats ambisjoner og visjoner

Se og hør daglig leder, Vegard Frihammer, fortelle om selskapets ambisjoner og hvordan vi daglig jobber med visjonen vår "Making Green Happen"

Spill av

Arealbruk og naturpåvirkning knyttet til energiproduksjon

Som et grønt energiselskap ønsker Greenstat å integrere kunnskap om natur som en like naturlig del av prosjektutviklingen som andre disipliner. Dette er særlig viktig i vurdering av arealbruk i forbi...

Greenstats ambisjoner og visjoner

Se og hør daglig leder, Vegard Frihammer, fortelle om selskapets ambisjoner og hvordan vi daglig jobber med visjonen vår "Making Green Happen"

Are Sæbø om grønn hydrogenproduksjon i Greenstat

Grønn hydrogenproduksjon er en av flere viktige steg for løse utfordringene med å gå inn i en fossiluavhengig fremtid.

Arkitektene i Local om Greenstation

Arkitektene i Local har jobbet i tett samarbeid med Greenstation for å utvikle fremtidens energistasjon. Ved å utnytte ny teknologi og innovasjon utvikler vi et nytt konsept hvor du sømløst kan lade ...

Ny visuell profil for Greenstat

For å støtte strategien og ekspansjonen av Greenstat har vi justert og oppdatert den visuelle verktøykassen

Tine Louise Trøen fra Greensight

Tine forteller om Norge sin unike posisjon som energiprodusent og mulighetene for ny industri basert på ren energi. Greensight jobber med hele energisystemet og kan med sine analyser se muligheter fo...

Kjetil Trovik Midthun fra Greensight

Kjetil fortel litt om sin bakgrunn og hva felt Greensight jobber med.

Roar Nygaard om hvordan Greenstation fungerer

En sømløs ladeopplevelse er noe mange ønsker seg – og Greenstation på Straume kan krysse av på de fleste punkt!

Ordfører i Øygarden om viktigheten av å ha nok ladestasjoner

Tom Georg Indrevik snakker om den nye pilotstasjonen til Greenstation på Straume

Greenstation: Tidlige ladeerfaringer som elbilist

Brukergruppen "early adopters" for elbil og hurtiglading møtte utfordinger med infrastruktur og betalingsløsninger for ladestasjoner. Vegard Frihammer snakker om sine egne tidlige erfaringer og hvord...

Bærekraft krever helt nye forretningsmodeller og måter å tenke på vekst. Hvordan lykkes vi med å skape nye mønstre for hvordan vi handler slik at vi kan gå fra dagens grå vekst til bærekraftig og regenerativ vekst?

#51 Bærekraftige Forretningsmodeller III

Vitenskapen etterlater ingen tvil – verden er midt i en klima - og naturkrise. Den gode nyheten er at vi fortsatt kan møte og dempe disse krisene. Men dette vil kreve transformative endringer i en skala verden aldri har sett før....

#50 Sense and sensibility in the decade of climate action! Live podcast

Hvordan vi kan ruste forretningsmodeller for fremtiden? I denne episoden utforsker vi hvordan bedrifter kan utforme og innføre bærekraftige forretningsmodeller

#48 Triologien om Bærekraftige forretningsmodeller II

I denne episoden har vi invitert Vegard Frihammer som er Green Executive Officer i Greenstat for å få en prat om de viktigste strategiske forretningsområdene til Greenstat og gjennomføringen av en emisjon og børsnotering.

#47 Greenstat gjennomfører en emisjon og skal på børs

Bærekraftige forretningsmodeller blir stadig oftere omtalt som nødvendig for å drive næringsvirksomhet, få gunstige lån og rammebetingelser eller tiltrekke seg talenter og skape konkurransekraft. Men hva er egentlig en bærekrafti...

#46 Triologien om Bærekraftige Forretningsmodeller I

Hvordan gjøres lokal energiproduksjon tilgjengelig for flere gjennom solenergi? Vi ser på hvordan hver enkelt av oss kan få kontroll på energipriser og tilgang på sikker og trygg energi.

#45 Greenstat og Norgeshus samarbeider om lokal og arealproduktiv energi

Her er tredje og siste episode i "Triologien om vindkraft", hvor vi stiller vi spørsmål om klimaomstillingen må ha en mer kompleks agenda enn å bare fase ut det fossile?

#44 Triologien om vindkraft III; Fra innsikt til bevisste handlinger

Andre del av Greenpods av Greenpod sin vindkraft-triologi er ute. I triologien om vindkraft, stiller vi spørsmål om klimaomstillingen må ha en mer kompleks agenda enn å bare fase ut det fossile.

#43 Triologien om vindkraft II: Restart av lederskapet

I årets siste episode av Greenpod har vi laget en årskavalkade av det viktigste som har skjedd i 2022.

#42: Årskavalkade med ledergruppa

Vindkraft vekker både håp, frustrasjon og følelser. I triologien om vindkraft, stiller vi spørsmål om klimaomstillingen må ha en mer kompleks agenda enn å bare fase ut det fossile?

#41 Triologien om vindkraft I: Klima, natur og energi

Greenstat ASA har gjennom sitt datterselskap Greenstat Hydrogen AS overtatt alle aksjene i Everfuel Greenstat Production 1, som har endret navn til Agder Hydrogen Hub AS. Med La Française de l'Energie (FDE), som ny største eier h...

Greenstat vedtar investeringsbeslutning for Hydrogenknutepunkt Agder

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS, som er et samarbeidsprosjekt mellom Greenstat Hydrogen AS og Neptun Tromsø AS, har i dag fattet vedtak om å fortsette realiseringen av prosjekt «Glomfjord Green Ammonia», og har medelt Enova pos...

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS har meldt investeringsbeslutning til Enova.

Det ble gjennomført en ekstraordinær generalforsamling i Greenstat 29. januar 2024 basert på vedtak knyttet til investeringsavtalen med FDE.

Ekstraordinær generalforsamling gjennomført

Greenstat signerte denne uken en investeringsavtale med det franske energiselskapet FDE som innebærer at FDE vil investere inntil 450 MNOK i selskapet over en 18 måneders periode. Avtalen skal endelig godkjennes i en ekstraordinæ...

Greenstat signerer investeringsavtale med FDE

Aksjonærbrev januar 2024

Som et grønt energiselskap ønsker Greenstat å integrere kunnskap om natur som en like naturlig del av prosjektutviklingen som andre disipliner. Dette er særlig viktig i vurdering av arealbruk i forbindelse med energiproduksjon. I...

Arealbruk og naturpåvirkning knyttet til energiproduksjon

Stortingets mål om 8 TWh solenergi i Norge innen 2030 tilsvarer utbygging for 60-70 milliarder norske kroner. Mye av dette vil komme fra konsesjonspliktige bakkemonterte solcellekraftverk i areal som allerede er påvirket av menne...

Lys fremtid for Greenstat Solar Solutions

Glomfjord Hydrogen AS og Neptun Tromsø AS har inngått en avtale om å etablere en komplett verdikjede fra grønt hydrogen til grønn ammoniakk i Glomfjord Industripark (Meløy kommune i Nordland). Målsetningen er å kunne tilby grønn ...

Glomfjord Hydrogen AS skal videreforedle hydrogen til ammoniakk i Glomfjord Ind...

Greenstat planlegger i samarbeid med grunneier Nils Johan Torp et større solkraftverk (ca. 9,6 MWp) i kombinasjon med landbruk på et masseuttak som er i ferd med å avsluttes i Reddal i Grimstad kommune.

Greenstat planlegger et nytt solkraftverk i Grimstad

A green shift essentially translates to an economy that is self-reliant, energy efficient and has an empowered workforce. It can create millions of jobs, enhance energy security, and tangibly reduce nationwide greenhouse gas emis...

GREENSTAT AND INDIA'S GREEN SHIFT