Greenstats ambisjoner og visjoner

Spill av

Greenstat søker nå medarbeidere i forbindelse med realisering av et hydrogenprosjekt i Kristiansand. Ansettelsessted vil fortrinnsvis være Arendal.

Greenstat lyser ut stillinger innen hydrogen i Agder

Construction of Vestfold's first solar power plant has now begun. On an old sawmill site in Hvarnes in Larvik municipality of Norway, 8,800 solar panels are being installed to create Engene solar power plant.

Building the first solar power plant in Southern Norway

FDE har nå gjennomført første del av investeringen i Greenstat i henhold til investeringsavtalen som ble signert 15.januar 2024. Etter emisjonen og kjøp av Aker Horizons Asset Development sine aksjer er FDE nå største eier med 56...

FDE går inn som største eier i Greenstat

Greenstat ASA har gjennom sitt datterselskap Greenstat Hydrogen AS overtatt alle aksjene i Everfuel Greenstat Production 1, som har endret navn til Agder Hydrogen Hub AS. Med La Française de l'Energie (FDE), som ny største eier h...

Greenstat vedtar investeringsbeslutning for Hydrogenknutepunkt Agder

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS, som er et samarbeidsprosjekt mellom Greenstat Hydrogen AS og Neptun Tromsø AS, har i dag fattet vedtak om å fortsette realiseringen av prosjekt «Glomfjord Green Ammonia», og har medelt Enova pos...

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS har meldt investeringsbeslutning til Enova.

Det ble gjennomført en ekstraordinær generalforsamling i Greenstat 29. januar 2024 basert på vedtak knyttet til investeringsavtalen med FDE.

Ekstraordinær generalforsamling gjennomført

Greenstat signerte denne uken en investeringsavtale med det franske energiselskapet FDE som innebærer at FDE vil investere inntil 450 MNOK i selskapet over en 18 måneders periode. Avtalen skal endelig godkjennes i en ekstraordinæ...

Greenstat signerer investeringsavtale med FDE

Aksjonærbrev januar 2024

Stortingets mål om 8 TWh solenergi i Norge innen 2030 tilsvarer utbygging for 60-70 milliarder norske kroner. Mye av dette vil komme fra konsesjonspliktige bakkemonterte solcellekraftverk i areal som allerede er påvirket av menne...

Lys fremtid for Greenstat Solar Solutions

Glomfjord Hydrogen AS og Neptun Tromsø AS har inngått en avtale om å etablere en komplett verdikjede fra grønt hydrogen til grønn ammoniakk i Glomfjord Industripark (Meløy kommune i Nordland). Målsetningen er å kunne tilby grønn ...

Glomfjord Hydrogen AS skal videreforedle hydrogen til ammoniakk i Glomfjord Ind...