Vi tror vindkraft fra turbiner i industriområder og næringsområder kan gi et vesentlig bidrag inn i den fremtidige fornybarmiksen, men vi er opptatt av at det plasseres på de riktige stedene. Vindkraft passer godt sammen med vannkraft fordi den produserer aller mest i de kalde vintermånedene når vi fyrer hyppigere og tilsiget til vannmagasinene er lavest. Samtidig kan vind sammen med sol plasseres der det brukes for å øke tilgjengeligheten av kortreist fornybar kraft. 


For oss er det viktig at verdiskapingen av det grønne skiftet i større grad tilfaller lokalmiljøene som blir påvirket av anleggene, og vi tilrettelegger alltid for lokal involvering i prosjektene våre. Vi setter gode prosesser høyt og jobber alltid tett med kommunen og lokalsamfunnet når vi utformer prosjekter. Slik sikrer vi at utbyggingen tilpasses hver beliggenhet og har lite innvirkning på miljø og samfunn. 

Ta gjerne kontakt

Gudmund Synnevåg Sydness

VP Wind

+47 922 02 142

gudmund@greenstat.no