Greenstat er involvert i flere grønne hydrogenprosjekt, og har en posisjon som en av Norges mest sentrale aktører innenfor hydrogenproduksjon. 

Vår ambisjon er å eie og drifte hydrogenproduksjonsanlegg, og tilby hydrogen til sluttbrukere - alene eller i samarbeid med andre. For å drive med hydrogen i både stor- og småskala mener vi det er smart å jobbe sammen. Derfor samarbeider vi tett med andre aktører i hele verdikjeden, eksempelvis Nel, Everfuel, Norwegian Hydrogen, Gen2Energy, Aker Horizon, Hyds og flere lokale kraftselskap. Per i dag er Greenstat medeier i Narvik Hydrogen AS, Glomfjord Hydrogen AS, H2 Marine, Meraker Hydrogen AS, Viken Hydrogen AS, Stord Hydrogen AS og Htwo Fuel AS - og vi er godt i gang med å knytte nye allianser og gode nettverk både i, og utenfor Norge. 

 

Siden starten av Greenstats reise i 2015 har vi studert, analysert og bidratt til å bygge et marked for hydrogen, slik at vi nå kan gå sammen inn i det vi tror vil bli kalt hydrogrenalderen. Hydrogen skiller seg fra Greenstats andre fokusområder fordi det ikke er en energikilde, men en energibærer, hvor energi lagres til senere bruk til både framdrift, oppvarming eller som reduksjonsmiddel i industrielle prosesser. 

Ta gjerne kontakt

Henrik Meland Madsen

VP Hydrogen

+47 415 70869

henrik.madsen@greenstat.no