Hydrogen

Greenstat jobber med å utvikle prosjekter relatert til grønn hydrogenproduksjon over hele Norge, og vil etter hvert også se på muligheter internasjonalt. Greenstat ser både på storskalaproduksjon knyttet til kraftnettet og på mindre produksjonsanlegg basert på lokal energiproduksjon.

Markedene man jobber mot er: 

  • Transport
  • Maritime 
  • Industri 
  • Eksport

Greenstat vil være en eier og operatør av hydrogenanlegg, enten alene eller sammen med andre. Selskapet samarbeider tett med andre aktører og har inngått samarbeidsavtaler med Nel Hydrogen og Hy2gen. 

Greenstat er med på eiersiden i flere selskaper, eksempelvis Glomfjord Hydrogen og Green H2 Norway. 

Selskapet har jobbet med hydrogen i Norge siden starten og har en sterk posisjon i det norske markedet.

Aktuelle saker

Greenstat signerer samarbeidsavtale med Hy2gen

Greenstat signerer samarbeidsavtale med Hy2gen

«Foto: Steinar Aasen, Norsk Hydrogenforum»

Greenstat med på eiersiden i nytt hydrogenselskap

Greenstat med på eiersiden i nytt hydrogenselskap

Greenstat er et av fire selskaper som blir med i forbindelse med etablering av det nye selskapet Green H2 Norway AS. De andre partnerne er Nel Fuel

Greenstat henter kapital til strategiske satsinger

Greenstat henter kapital til strategiske satsinger

Greenstat avsluttet nylig en emisjon hvor man hentet 5,9 MNOK fra 128 aksjonærer. Kapitalinnhentingen er basert på et økt behov for kapital til