Hydrogenknutepunkt Agder

Greenstat etablerer Hydrogenknutepunkt Agder sammen med Everfuel AS og i samarbeid med etablert industri i EYDE nettverket og andre aktører. Vi har som mål å produsere komprimert hydrogen til båter som er i rute via Kristiansand.

Foto: Liv-Unni Tveitane

Hydrogenknutepunktet i Agder ledes av selskapene Greenstat ASA and Everfuel A/S, hvor aktørene ønsker å utvikle et hydrogenproduksjonsanlegg på Fiskaa industriområde i Agder, Kristiansand. Produksjonsanlegget er planlagt i to faser. Første fase inkluderer en 20 MW elektrolysør med en hydrogenproduksjonsrate på rundt 8 tonn per dag. Fase to av dette prosjektet vil øke kapasiteten til 60 MW.


Tilgjengelig lokasjon nær havnen i Kristiansand er optimal for maritim transport, hvor hovedformålet for Hydrogenknutepunktet i Agder er å levere komprimert hydrogen til maritim sektor. Kristiansand havn er en stor aktør for både norsk- og internasjonal skipstrafikk. Kristiansand havn vil også spille en viktig rolle for å etablere en grønn transportkorridor mellom Norge, via Jylland i Danmark og nedover til Europa. Den gode plasseringen til hydrogenproduksjonsanlegget muliggjør også utnyttelse av de to bi-produktene fra hydrogenproduksjon via elektrolyse; oksygen og varme. Glencore Nikkelverk som er lokalisert i kort distanse fra hydrogenproduksjonsanlegget og er en storforbruker av oksygen og kan nyttiggjøre seg av oksygenet direkte i deres prosesser. Ved å kombinere overskuddsvarmen fra hydrogenproduksjonsanlegget med allerede eksisterende overskuddsvarme inne på industriområdet til Elkem, kan dette på sikt avgi varme til fjernvarmenettet i Kristiansand. 
 

Hydrogenknutepunkt Agder mottok investeringsstøtte på 148 MNOK fra Enova 23. Juni 2022 for utvikling av første fase. 
 

Les sak om etableringen