Det står uendelige mengder med urørte energi-reservoarer på tak rundt omkring i Norge og her til lands har vi så vidt begynt å utforske egne solcelleparker. Greenstat utvikler sol-prosjekter både til næringsmarkedet og til privatmarkedet via avtaler med entreprenørselskap. Vi har et soleklart mål om å levere det mest skreddersydde solcelleanlegget som ikke bare er klimavennlig, men også reduserer strømregningen. Vi skal også eie og drifte egne solanlegg i både Norge og utlandet, hvor inntjeningen skjer ved å selge egenprodusert solstrøm.