Greenstat Logo
en

Solenergi

Ljubuski-5,83MWp.jpg

Greenstat utvikler solprosjekter både til privat og næringsmarkedet.

Sol er i ferd med å bli den billigste formen for fornybar energi mange steder i verden, og i Greenstat vokser solavdelingen på alle områder - med sterk vekst i antall prosjekter, ansatte, omsetning og lønnsomhet.

Til boligmarkedet leverer vi komplette solcelleanlegg ferdig montert på taket via entreprenørselskap med solceller fra anerkjente leverandører.

Innen industri og næringsmarkedet ønsker vi å være med på eiersiden, helst sammen med kunden. Men også her selger vi komplette anlegg dersom det er ønskelig. 

Landbruksektoren får best avkastning på grunn av store takflater og i mange tilfeller høyt strømforbruk. Kort nedbetalingstid: Vår erfaring er at slike solcelleanlegg har en nedbetalingstid på under 10 år og en levetid på over 25 år. Er det noe for deg?

Greenstat Solar AS er etablert for å forvalte, eie og drifte egne solkraftverk, hvor inntjeningen skjer ved å selge egenprodusert solstrøm. Dette vil skje enten ut på nettet eller til andre bruksformål, eksempelvis produksjon av grønt hydrogen.

Greenstat Solar skal eie solkraftverk både i Norge og i utlandet, og ofte i partnerskap med andre.

Som en første start på vår utenlandssatsing har vi har startet byggingen av Petjnik solkraftverk på 45 MWp i Bosnia-Hercegovina. Prosjektet skal stå ferdig høsten 2023 med en årlig estimert produksjon på 65 GWh.

Gå til nettstedet for Solenergi