Greenstat Logo
en

Selskaper

Greenstat har siden oppstarten etablert flere selskaper. Det skilles mellom områdeselskaper som blir en del av Greenstat-paraplyen og andre selvstendige selskaper som bygges opp med egen identitet.

Datterselskap

Greensight

Greensight

Kunnskap som kutter utslipp. Selskapet ble etablert i 2016 og jobber spesielt med teknisk økonomiske analyser for å bistå aktører med å finne de beste løsningene i overgangen fra fossil til utslippsfri energi.

Greenstation

Greenstation

Fremtidens grønne energistasjon. Bedre brukeropplevelser og kombinasjonen hurtiglading og hydrogen vil være viktige faktorer når morgendagens grønne energistasjoner skal bygges.

Greenstat Asia

Greenstat Asia

En målrettet satsing på realisering av prosjekter knyttet til hydrogen og grønne energisystemer i Asia.

Aktivt eierskap

Glomfjord Hydrogen AS

Glomfjord Hydrogen AS

Greenstat eier 33% av Glomfjord Hydrogen AS sammen med Nel Fuel 33% og Meløyr Energi 33 %. Formålet med selskapet er å etablere storskala hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark i Nordland fylke. Selskapet ble etablert i 2016.

H2 Marine

H2 Marine

Greeenstat eier ca 23% av H2 Marine sammen med Phari og Kvernevik Engineering. Formålet med selskapet er å tilby løsninger relatert til hydrogen til oppdrettsnæringen. Lokal hydrogen, oksygen og varmeproduksjon fra fornybar energi via høyeffektive elektrolysører. Utvikler også hydrogenløsninger for havbruksfartøy.

Viken Hydrogen

Viken Hydrogen

Greenstat eier 25 % av Green H2 Norway sammen med Nel Fuel, Akershus Infrastruktur og H2 Energy. Selskapet skal i første omgang levere hydrogen til Hyundai sine lastebiler, men etter hvert også andre kunder.

Green Yacht

Green Yacht

Green Yacht er et selskap som jobber med utvikling av utslippsfrie energiløsninger til maritime sektor. Først og fremst til yacht og fritidsbåtmarkedet, men man vil også se på andre markeder etter hvert.

Meraker Hydrogen

Meraker Hydrogen

Greenstat eier 25 % av Meraker Hydrogen som jobber med grønn hydrogenproduksjon i Meråker kommune i Trøndelag.

Strategiske investeringer

Evoy

Evoy

Greenstat har gjort en investering på 0,5 MNOK i Evoy og har stor tro på elektrisk framdrift for ulike båttyper. Koblingen mellom batteri og hydrogen er veldig interessant og vil bli aktuell for de fleste fartøy. Et strategisk samarbeid og eierskap i et selskap som Evoy passer dermed godt inn i den overordnede strategien til Greenstat.

Everfuel

Everfuel

Greenstat har investert i Everfuel som er et selskap som jobber med etablering av fyllestasjoner for hydrogen.

River Simple

River Simple

Greenstat har investert et mindre beløp i Selskapet River Simple i England. Selskapet jobber med å utvikle hydrogenbiler og spesielt varebilen som selskapet utvikler kan være aktuell for det norske markedet. Tilgang til hydrogenkjøretøy er viktig for å kunne utvikle prosjekter og en investering i dette selskapet kan dermed bidra til utviklingen av nye modeller.

Tidetec AS

Tidetec AS

Greenstat har stilt med et konvertibelt lån til Tidetec i en periode fram til en større finansieringsrunde. Selskapet jobber med løsninger knyttet til energiproduksjon fra tidevann. Greenstat sin målsetning med en eventuell investering er å komme i posisjon som eier av lokal energi i form av tidevannsenergi.

Altered Power

Altered Power

Greenstat har investert i Altered Power som jobber med Hyre konseptet. Her utvikler man off grid energiløsninger for mindre applikasjoner. Det er mange koblinger til Greenstat sine andre prosjekter .

Kruser AS

Kruser AS

Greenstat har investert i Kruser som jobber med elbåtdeling. Med Kruser sitt konsept kan båt-ressursene utnyttes langt bedre, uten at det går på bekostning av kvalitet og opplevelser.

Hyrex

Hyrex

Greenstat har investert i Hyrex (tidl. Zero Emission Yachting) som jobber med hydrogendrevne daycruisere. Tilgang til hydrogendrevne båter er viktig for å utvikle et markedet og prosjekter som er relevante for Greenstat.