GREENSTAT ASA

Datterselskaper
Tilknyttede selskaper
Andre investeringer

Greenstat har siden oppstarten etablert flere selskaper, herunder heleide datterselskaper, samt tilknyttede selskaper etablert sammen med andre. I tillegg har Greenstat en liten venture-portefølje med selskaper som bidrar til det grønne skiftet.

Datterselskaper

Greenstat Asia AS

Greenstat har store ambisjoner om å bidra til industrialiseringen av grønn hydrogenproduksjon i Asia. Gjennom datterselskapet Greenstat Hydrogen India PVT Ltd, er Greenstat godt posisjonert gjennom samarbeidsavtaler med de viktigste energiselskapene og teknologiselskaper i India, deriblant statseide Indian Oil. Det overordnede målet er å øke norsk eksport av hydrogenteknologi og kompetanse til India og det asiatiske markedet.

Gå til nettside

Greenstat Wind AS

Greenstat Hydrogen AS

Ved å bruke erfaringene og kompetansen vi har i Norge fra olje- og gassindustrien, kan rent hydrogen bli den raskeste veien til en utslippsfri transport- og i industrisektor, og bidra til at energi kan utnyttes der den blir produsert.

Gå til nettside

Greenstat Solar AS

Greenstat Solar AS er etablert for å forvalte, eie og drifte egne solparker, hvor inntjening skjer ved å selge egenprodusert strøm. Dette vil skje enten ut på nettet eller til andre bruksformål, eksempelvis produksjon av grønt hydrogen. Greenstat Solar skal eie solkraftverk både i Norge og i utlandet. Ofte i partnerskap med andre.

Gå til nettside

Greenstat Venture AS

Tilknyttede selskaper

Glomfjord Hydrogen

Glomfjord Hydrogen AS ble etablert i 2016 av NEL, Meløy Energi, Meløy Næringsutvikling og Greenstat. Selskapet har som formål å gjennoppta hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark. Greenstat eier 33% av Glomfjord Hydrogen AS sammen med Nel Fuel 33% og Meløyr Energi 33 %. Formålet med selskapet er å etablere storskala hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark i Nordland fylke. Selskapet ble etablert i 2016.

Gå til nettside

Rørvik Hydrogen Hub

Andel i Rørvik Hydrogen Hub.

Viken Hydrogen

Green Yacht

Green Yacht er et selskap som jobber med utvikling av utslippsfrie energiløsninger til maritime sektor. Først og fremst til yacht og fritidsbåtmarkedet, men man vil også se på andre markeder etter hvert. Selskapet fokuserer primært på hydrogenbaserte systemer i kombinasjon med batterier for å oppnå best mulig ytelser med tanke på rekkevidde, hastighet og fylletid.

Gå til nettside

Meraker Hydrogen

Greenstat er medeier i Meraker Hydrogen AS, et selskap som ble etablert sommeren 2020. Selskapet har som formål å etablere grønn hydrogenproduksjon i Meråker kommune i Trøndelag. Greenstat eier 25 % av aksjene sammen med NTE som også eier 25%. Resterende aksjer er eid av lokale aktører, noe som gjør at prosjektet har god lokal forankring samtidig som man har gode industrielle eiere. I 2021 kom også Aker Clean Hydrogen og Gen2 Energy inn på eiersiden.

Gå til nettside

Andre investeringer

Evoy

Evoy® brings “irresistible boating” to the modern boater. An experience by delivering long-lasting Electric Boat Motor systems, accelerating the transition to emission free, blissfully quiet and sustainable boating.

Gå til nettside

River Simple

Riversimple is aiming to offer customers affordable, hassle free, fun-to-drive hydrogen powered eco cars. We are making electric cars powered by hydrogen rather than batteries because we believe they have a vital role to play in decarbonising transport as quickly and effectively as possible. The only emission from our cars is water.

Gå til nettside

Tidetech

Altered Power

Htwo Fuel AS