Om oss

Greenstat er et grønt energiselskap som utvikler og eier prosjekter og selskaper som bidrar til utslippskutt og grønn verdiskapning.

Greenstat er et energiselskap som utvikler kommersielle prosjekter og selskaper innenfor områdende grønn hydrogen, industrivind og solenergi, med mål om å bidra til utslippskutt og grønn verdiskaping. 
Vi samarbeider tett med lokale partnere og andre selskaper og er en pådriver for det grønne skiftet. Basert på dagens eksisterende teknologi og kunnskap tror vi at vi gjennom oppskalering kan oppnå et utslippsfritt samfunn, og etablere et nytt norsk industrieventyr. 

Som et framoverlent energiselskap, utvikler og eier vi prosjekter og selskaper som også skal bidra til utslippskutt og grønn verdiskaping. Fra energiproduksjon som vind- og solkraft, til produksjon av energibæreren hydrogen og analysevirksomhet rundt lønnsom grønn omstilling. Disse fokusområdene vil ikke bare gi langsiktig avkastning, de er også helt avgjørende i den helhetlige energimiksen som skal til for å nå internasjonale fastsatte klimamål.

--

Informasjon om Åpenhetsloven kan fås ved henvendelse til post@greenstat.no 
 

Vår historie

2015

GREENSTAT STIFTES

Greenstat ble etablert 19.januar 2015 som et datterselskap av Christian Michelsen Research (nå NORCE).

2021

GREENSTAT SATSER INTERNASJONALT

Greenstat Hydrogen India Pvt Ltd. åpner i Mumbai - dette blir selskapets første internasjonale satsning.

2021

AKER INN PÅ EIERSIDEN

Greenstat signerer en strategisk samarbeidsavtale med Aker sitt nye hydrogenselskap, Aker Clean Hydrogen. Aker har går samtidig inn med 60,5 MNOK i Greenstat og er dermed selskapets største eier.

2022

GREENSTAT FÅR TILDELT NØKKELFINANSIERING FOR TRE STORE HYDROGENPROSJEKTER

Disse store satsninger fra Enova vil gi ringvirkninger og skape flere muligheter for hydrogenproduksjon i resten av Norge, og fremskynde realiseringen rundt flere av Greenstat sine nøkkelprosjekter.

2024 January

Investment agreement with FDE

Greenstat and FDE sign an investment agreement where FDE takes a leading postion in Greenstat.

Les mer