Greenstat Logo
en

Om oss

Greenstat ble etablert 19.januar 2015 som et datterselskap av Christian Michelsen Research (nå NORCE). Selskapet har hovedkontor i Bergen.

Ansatte

Ansatte

Greenstat består av kompetente mennesker innen ulike fagområder, hvor alle drives av et ønske om å bidra til en grønnere verden. Selskapet er organisert som et konsern med felles strategi, verdier og overordnet mål på tvers, men med kommersielle underselskaper innen våre satsingsområder. 

Les mer

Styret

Styret

Greenstat har et kompetent styre bestående av syv personer med unik kompetanse og lang erfaring innen ulike, komplementære områder. 

Les mer

Visjon

Making Green Happen

Greenstat er en pådriver for det grønne skiftet og mener at man ved å bruke tilgjengelig kunnskap og teknologi kan oppnå det utslippfrie samfunnet nå.  Ved å være teknologisk og politisk nøytral handler alt om å finne løsninger og å utvikle grønne næringsmuligheter. 

Les mer

Aktuelt

Aktuelt

Greenstat og våre datterselskaper oppdaterer jevnlig om pågående prosjekter og nye satsinger, både på egne nettsider og i sosiale medier.  

Les mer

Nettverk

Nettverk

Samarbeid står sentralt hos Greenstat og deltakelse i nettverk og klynger relatert til våre satsingsområder er dermed viktig. 

Les mer om nettverk og klynger

HMS

HMS

Greenstat er Miljøfyrtårnsertifisert og jobber aktivt med HMS arbeid. Blant annet er det krav til at alle våre ansatte skal reise utslippsfritt til jobb. 

Les mer om HMS