Personvern og varsling

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når du benytter våre tjenester og om dine rettigheter.

Vi innhenter personopplysninger for å tilby og forbedre vår tjeneste til deg. Ved bruke av våre tjenester kan vi be om personopplysninger for å ta kontakt eller identifisere deg. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer, e-post adresse og bruksdata. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til tjenesten.

Når du er i kontakt med Greenstat-konsernet (heretter “vi” eller “oss”) kan det være nødvendig for os så behandle personopplysninger om deg. Vi bryr oss om ditt personvern og tar dette på alvor. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt rettigheter rundt dine personopplysninger. 

Formålet med behandling av personopplysninger

  • For å ta kontakt og tilby våre tjenester
  • For å gi tilgang til våre tjenester
  • For å sende relevant informasjon
  • For å gi kundeservice og støtte
  • For å oppdage, forhindre og adressere tekniske problemer

Dersom du kontakter oss
Når du kontakter oss, for eksempel gjennom våre kontaktskjema på hjemmesiden, eller i relasjon til media, eller på andre måter, vil vi behandle personopplysninger om deg. 
Personopplysningene vi samler inn om deg vil typisk være dine kontaktopplysninger som navn, e-postadresse og annen informasjon som du deler med oss og som anses som nødvendig for å kunne besvare din henvendelse.

Ved søknad på stilling
Når du søker på stilling hos oss, samler vi typisk inn CV og søknadstekst, og derved informasjon om tidligere arbeidsforhold, lengde, stillingskategori, stillingsbrøk (fulltid/deltid), ansvarsområde og annen informasjon du ønsker å dele i din jobbsøknad og som ellers kommer frem under søknadsprosessen. 
Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger om deg i en søknadsprosess, er at dette er nødvendig for at vi skal kunne inngå en eventuell avtale med deg om fast eller midlertidig stilling. 
For kandidater som ikke ansettes, sletter vi CV og søknad når det er gjort ansettelse i stillingen du har søkt på. Hvis vi ønsker å beholde CV og søknad så vil vi spesifikt be om samtykke til dette. Dine personopplysninger vil bli lagret i inntil 3 år dersom du ønsker at din søknad skal lagres hos oss. 

Varslingstjenesten
Dersom du benytter vår varslingstjeneste for å melde om uakseptabel atferd i strid med våre kjerneverdier, vil vi behandle de personopplysninger du oppgir i varselet. Du kan oppgi ditt navn, e-postadresse og telefonnummer. Personopplysningene du oppgir vil kunne bli benyttet til å behandle varslingen.
Vårt behandlingsgrunnlag for personopplysninger du velger å oppgi i varselet er vår berettigede interesse av å besvare henvendelsen og å undersøke de varslede forhold. Dette gjelder også personopplysninger om eventuelle andre personer som inngis i varselet. 
Du kan også som varsler velge å forbli anonym. Vennligst merk at eventuelle undersøkelser og oppfølgingsaktiviteter vil være enklere å gjennomføre og sannsynligvis bli mer vellykket hvis du oppgir din identitet.
Det er også mulig å forbli anonym, og kun oppgi din identitet til vår tredjepart, Advokatfirmaet PriceWatherhouseCoopers (PwC). I slike tilfeller vil PwC være behandlingsansvarlig for de personopplysninger du veger å oppgi.
Personopplysningene du oppgir ved å benytte vår varslingstjeneste slettes når varslingssaken er ferdigbehandlet, eller personopplysningene vil slettes løpende når disse ikke lenger er nødvendig for behandling av varselet.

Nyhetsbrev
Når du registrerer deg for å motta nyheter vil vi registrere din e-postadresse for utsending.
Formålet med behandlingen er å kunne sende deg nyheter eller annen informasjon du har registrert/etterspurt deg for å motta. Grunnlaget for behandlingen er samtykket du gir når du melder deg opp til å motta nyhetsbrev.
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Når du trekker tilbake ditt samtykke sletter vi deg fra mottakerlisten.

Deltakelse på arrangementer
Hvis du melder deg på noen av våre arrangementer kan vi registrere personopplysninger som ditt navn, kontaktinformasjon og hvis du ønsker det, preferanser relatert til gjennomføring, bespisning, opphold og reise.
Grunnlaget for behandling av disse opplysningene er at de er nødvendig for å oppfylle en eventuell avtale med deg. dersom vi anser det som nødvendig å innhente personopplysninger om deg som dekkes av en “særlig kategori” personopplysninger (for eksempel informasjon om allergier), vil vi be om ditt samtykke til dette.
Opplysningene vil bli slettet etter at arrangementet er gjennomført, med mindre vi har et annet lovlig grunnlag for å oppbevare opplysninger lenger. 

Databehandler
I visse tilfeller er det nødvendig for oss å dele dine personopplysninger med våre databehandlere. Dette er typisk våre tjenesteleverandører innen drift, sikkert, vedlikehold og IT som leverer tekniske løsninger som for eksempel lagringstjenester.
For å sikre dine rettigheter har vi inngått databehandleravtaler med alle våre databehandlere som blant annet innebærer at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn det vi har avtalt med deg. 
Dine personopplysninger blir lagret i våre systemer som er dekker av Databehandleravtalen med vår systemleverandør, Nordlo Group AS. 

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. 
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysingene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven §2-7b. 

Følgende informasjonskapsler brukes på greenstat.no:
_gabrukes for å samle inn statistikk til Google Analytics og utløper etter 2 år

_gidbrukes for å samle inn statistikk til Google Analytics og utløper etter 24 timer

_gatbrukes for å begrense antall forespørsler til Google Analytics og utløper etter 1 minutt

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene om deg
Vi lagrer dine personopplysninger så kort som mulig og kun så lenge som det er nødvendig, eller vi er pålagt lagring ved lov, og så lenge vi har et kunde-/leverandør-/samarbeidsforhold.
Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov. For eksempel ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Rettigheter
Som bruker av våre nettsider har du rett til å kreve innsyn i personopplysninger som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensning i behandlingen av personopplysninger.
Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykke tilbake. Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13 andre ledd bokstav d. Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på www.datatilsynet.no

Hvem er behandlingsansvarlig
Greenstat konsern er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles når du er i kontakt med oss. 
Vår kontaktinformasjon er:
Org nr: 914 875 455
Adresse: Fantoftvegen 38, 5172 Bergen
E-post: gdpr-privacy@greenstat.no