Elgane

Status: Under utvikling. Mulig utbygging: 16-18 MW. Kommune: Hå.

Elgane

Elgane vindkraftverk planlegges rett i bakkant av Elgane motorsportsenter på Jæren i Hå kommune. Prosjektet er lokalisert rundt motorsportsenteret hvor det er menneskelig aktivitet og støy fra før. Prosjektet benytter seg av eksisterende gårdsveger og det er allerede på et tidlig stadium gjennomført en detaljert prosjektering av veger og oppstillingsplasser for å minimere nye arealinngrep i forbindelse med prosjektet. 

 

Området rundt Elgane har blant de aller beste vindressursene i Norge – og det planlegges 8 lokalt tilpassede turbiner, som vil ha en beregnet årsproduksjon på ca. 50GWh. Det blir ingen nye luftspenn i forbindelse med prosjektet.

 

Elgane vindkraftverk er et sameie mellom Greenstat og lokalbefolkningen i Hå kommune.