To nye solkraftverk under planlegging på Agder

Greenstat har kommet godt i gang med utviklingen av 2 nye solkraftverk på Agder. Dette er Glamsland solkraftverk i Lillesand kommune og Slåtta solkraftverk i Tvedestrand kommune. For begge prosjektene er det inngått avtaler med grunneier, gjennomført positive møter med vertskommuner og søknad om nettilknytning er sendt til Glitre Nett (tidligere Agder Energi Nett). Det er et mål om å sende inn konsesjonssøknad for begge prosjektene før sommeren.

Torstein Thorsen Ekern (Greenstat), Nils Cato Glamsland (grunneier) og Einar Holmer-Hoven (ordfører, Lillesand kommune) på Glamsland, Lillesand. Foto: Christian Nørstebø, Lillesandsposten

Publisert: 13. mar. 2023 kl 11:10

Greenstat bygger nå opp sin portefølje med solkraftverk-prosjekter både i Norge og i utlandet. I Norge har sendte vi inn konsesjonssøknad i oktober 2022 for vårt første solkraftverk på Engene i Larvik. Engene solkraftverk er på 6 MWp og utvikles i felleskap 50/50 med Skagerak Kraft. Les mer om Engene solkraftverk her.

Greenstat vil i den nærmeste tiden presentere stadig nye sol-prosjekter. Dette vil være solkraftverk som er under utvikling hvor Greenstat eier, ofte i samarbeid med andre, prosjekter som skal produsere og selge kraft ut på nettet. Greenstat ser, i likhet med flere andre energiselskaper, at det vil være god økonomi i solkraftverk med de framtidige prognosene som er for kraftpriser i Norge. 

Glamsland og Slåtta vil være solkraftverk nummer 2 og 3 som Greenstat presenterer utad. Begge prosjektene er også omtalt i lokalavisene Lillesandsposten og Tvedestrandsposten (se linker under): 

 

Planområde for Glamsland solkraftverk.

Glamsland solkraftverk 

Greenstat utvikler i samarbeid med grunneier Nils Cato Glamsland et bakkemontert solkraftverk ved Glamsland steinbrudd i Lillesand kommune. 

Glamsland Solkraftverk planlegges i et flatt deponi-område ved steinbruddet med en planlagt installert effekt på ca 8 MWp. Dette vil gi en fornybar kraftproduksjon på ca. 8,5 GWh. Søknad om nettilknytning er meldt inn til Glitre Nett / Agder Energi Nett som bekrefter at det er ledig kapasitet, og at det kan være ønskelig med ny kraftproduksjon i dette området.

 

Planområde for Slåtta solkraftverk.

Slåtta solkraftverk 

Greenstat utvikler i samarbeid med grunneier Øystein Finsrud og Tvedestrand Næringsområde AS et bakkemontert solkraftverk solkraftverk på Slåtta i Tvedestrand kommune.

Det planlegges et bakkemontert solkraftverk på ca. 3 MWp ved Slåtta på områdene som ble brukt som riggområde ved bygging av ny E-18. 

Prosjektet kan produsere ca. 3 GWh med fornybar kraft til næringsområdet på Slåtta og Grenstøl, med planlagt tilkopling til nettstasjonen som er på næringsområdet.  Søknad om nettilknytning er sendt til Glitre Nett / Agder Energi Nett.


Begge prosjektene er dermed i tråd med Greenstat sine prinsipper for lokalisering av energianlegg, at de lokaliseres i og ved områder som allerede har inngrep og aktivitet (grå arealer med randsoner). 

Torstein Thorsen Ekern (Greenstat) og Øystein Finsrud (grunneier) på Slåtta, Tvedestrand. Foto: Anne-Linn Bjartheim Nylèn, Tvedestrandsposten

Greenstat jobber nå med prosjektene i samarbeid med våre partnere med mål om sende inn konsesjonssøknad til NVE før sommeren.

 

Link til Glamsland solkraftverk i Lillesandsposten

 

Link til Slåtta solkraftverk  i Tvedestrands-posten