Petnjik Solar PV Plant – test fasen for sol-anlegget er i gang

Greenstat første sol-anlegg i Bosnia Hercegovina har nådd en viktig milepæl. Greenstat, GP Toming og flere inviterte gjester markerte i går den 29. august overgangen fra byggefase til test-fase for Petnjik Solar PV Plant.

Publisert: 31. aug. 2023 kl 10:22

Hele solanlegget er nå installert på site, inkludert alle solpaneler, invertere og elektrisk utstyr og tilkopling til transformatorstasjonen og nett. Byggeperioden har gått i henhold til plan, mye takket være GP Tomings verdifulle og lange erfaring med bygging av store solkraftanlegg. Det skal nå gjennomføres en test-periode før endelig godkjenning fra nettselskapet som vil oppnås når det dokumenteres at anlegget leverer i henhold til spesifikasjon. Produsert kraft i test-perioden gir selskapet våre første inntekter i september.

Petnjik Solar PV Plant, med en installert effekt på 45 MWp og en estimert produksjon på 64 GWh, er det største solkraftverket som så langt er bygd i Bosnia Hercegovina. Prosjektet er et samarbeid mellom GP Toming fra Bosnia Hercegovina og Greenstat. Flere andre viktige bidragsytere som har bidratt til realisering av sokraftverk var også tilstede på gårsdagens markering.  Det ble et ekstra høytidelig preg over markeringen ved at ambassadene fra begge land var til stede på markeringen.

Dette fyrtårn-prosjektet vil konkret bidra til en økt andel av fornybar energi i energiforsyningen i Sør-Øst Europa og representerer et betydelig steg mot en grønnere og mer klimavennlig fremtid for Bosnia Hercegovina.  
 

På hovedbildet: 
Fra venstre: • Stefan Almehagen Sandstad, Norwegian Embassy's Deputy Head of Mission • Torstein Thorsen Ekern, Greenstat, Head of Business Development • Sanela Mujkanovic, Norwegian Embassy's Consular Officer • Ketil Strøm-Larsen, Greenstat, Business Development Senior Manager • Gudmund Sydness, Greenstat, Business Development South East Europe • Anders Folkman, legal advisor Advokatfirma Folkman AS • Ahmed Lindov, Norwegian-Bosnian Chamber of Commerce Director • H.E. Bakir Sadovic, Ambassador of Bosnia and Herzegovina • Ivan Tomas, GP Toming Managing Director and overall Project Manager Petnjik Solar PV Plant. 
 

Les artikkelen på bosnisk
 

Nyhetssak---markering-av-oppstart-av-test-preiode-Petnjik-Solar-PV-Plant,-ferdig-2.jpg
Ivan Tomas, GP Toming. Gudmund Sydness, Torstein Thorsen Ekern og Ketil Strøm-Larsen, alle Greenstat.

 

 

Nyhetssak---markering-av-oppstart-av-test-preiode-Petnjik-Solar-PV-Plant,-ferdig-3.jpg
Omvisning av solanlegget Petnjik Solar PV Plant.