Konsesjonssøknad for Greenstat sitt første solkraftverk er under behandling

Konsesjonssøknaden for Greenstat sitt første norske solkraftverk - Engene - er under behandling.

Visualisering av Engene solkraftverk 6,1 MWp i Larvik

Publisert: 23. jan. 2023 kl 15:00

Konsesjonssøknaden for Engene solkraftverk er nå under behandling hos Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE):

 https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=12960&type=A-8

Høringsperioden vil begynne snarest og det søkes om å bygge et 6,1 MWp solkraftverk i Hvarnes i Larvik Kommune. Solkraftverket estimeres til å produsere 6,5 GWh årlig som tilsvarer strømforbruket til om lag 400 eneboliger.

Engene solkraftverk skal bygges sammen med Skagerak Kraft og er del av en større satsning på solkraft i Norge. Forventet byggestart er Q2 2023 og ferdigstillelse Q4 2023. 

Les mer om saken her