Kort om solkraft

Solenergi kommer fra solceller som absorberer lyset solen gir gjennom stråling, og omstiller det til elektrisitet ved hjelp av en fotovoltaisk prosess. Solenergi kan blant annet brukes til å elektrolysere vann til hydrogen, sendes til strømnettet eller lagres i batterier for senere bruk. Det er den billigste formen for fornybar energi i store deler av verden, og er en av de fornybare energikildene som har minst påvirkning på miljøet.

Solenergi kommer fra solceller som absorberer lys og omstiller det til elektrisitet. Selv om man kanskje ikke skulle tro at energi fra solen kan utgjøre en forskjell i vårt ofte-mørklagte-land, så er vi fremst i rekken når det kommer til teknologien. Det er også en myte at man trenger varme for å oppnå høyere resultater. Solceller produserer faktisk mindre strøm, jo varmere det blir. Og solcelleanlegg vedlikeholdes best i relativt lave temperaturer og ren luft. Så her er også Norge godt posisjonert.  

Det skal sies at solkraft kan være noe uforutsigbart, derfor må det ofte kombineres med noe annet - som for eksempel vindkraft eller grønt hydrogen - for å kunne garantere en stabil leveranse av grønn kraft gjennom hele året. 

Teknologien rundt solenergi er i konstant utvikling og vi er allerede langt på vei når det kommer til å utforske andre muligheter, som å innlemme solcellepaneler i taksteiner, fasade og rekkverk. 

Vi bruker mye tid på tilretteleggelse slik at våre kunder får mest utnyttelse per kvadratmeter. Vi vet at alle behov er ulik og det er mye å ta hensyn til; noen har et stort strømforbruk, andre et lite. Noe passer best for privathus. Og noen steder må vi ta hensyn til stor snølast. Vi ser på hvilke kunder vi har og optimaliserer solanlegg tilrettelagt til dem. Slik får våre kunder det anlegget som gir økonomisk mening for dem.