Greensight er et konsulentselskap som spesialiserer seg på hydrogen og fornybar energi. Vi har kunnskap om hele hydrogenverdikjeden, og har lang erfaring med analyse og evaluering av hydrogenprosjekter.

Med sterk kompetanse innen teknologi, økonomiske modeller og god kjennskap til markedet, kan vi hjelpe deg med å utvikle og realisere prosjekter. En av styrkene til Greensight-teamet er at vi har praktisk erfaring fra prosjektutvikling og realisering. Dette gjør at vi kan se prosjektene fra et driftsperspektiv og evaluere fordeler og utfordringer ved implementering av ulike teknologier og system design i forbindelse med hydrogen og fornybar energi.

Som et teknologinøytralt selskap, er Greensight sitt mål å finne den beste løsningen for den gitte problemstillingen. Dette oppnår vi ved å alltid være oppdatert på utviklinger i industrien. Som er resultat har Greensight utviklet gode forbindelser med markedsledende bedrifter som jobber med hydrogen, industri, maritim næring og fornybar energi.

 

Les mer om hvilke tjenester vi tilbyr på Greensight sine egne nettsider.  

Greensight.no

Ta gjerne kontakt

Kjetil Trovik Midthun

CEO Greensight

+47 971 76 881

kjetil@greensight.no