en

Industrivind

Greenstat vil bidra til at en god andel av ny energiproduksjon i Norge skjer lokalt nær forbrukere, med minimale naturinngrep. Målet er at ny produksjon skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp uten at det går på bekostning av naturmangfold.

Våre "Industrivind"-prosjekter vil være lokalisert i områder som allerede er tydelig preget av menneskelig aktivitet.

Et typisk prosjekt vil bestå av 1-5 turbiner med en størrelse fra noen hundre KW til 2-3MW. 

Vi ønsker å komme i kontakt med aktører som ønsker å kjøpe lokal energi samt grunneiere som eier områder som kan egne seg for vindkraftproduksjon. 

Lokal involvering og gode prosesser er viktig. 

Gjennom Greenstat sikrer man også norsk eierskap til norske vindkraftressurser. 


Aktuelle saker

Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Greenstat har sammen med partnere fått tildelt 550 000 kr fra Vestland fylkeskommune til utredning av optimal bruk av energi fra en havvindpark i