Narvik Hydrogen AS

Narvik

Narvik Hydrogen AS vil ha en ledende rolle i modningen av markedet for grønt hydrogen i Narvik regionen og deler av Norrbotten. Selskapet vil utvikle prosjekter innen produksjon, distribusjon og salg av grønt hydrogen, og med dette bidra sterkt til nullutslipps energiløsninger for en rekke transport- og industri aktører i regionen. Narvik er et område med hurtig industriell vekst, blant annet vår industripartner TECO2030, som etablerer en storskala brenselscellefabrikk i Narvik. 


«Vi ser på Narvik som et naturlig knutepunkt for grønt hydrogen med sin rolle som industrisenter og strategiske plassering nær svenskegrensen. Vi opplever stor entusiasme fra både lokale og regionale myndigheter og næringsliv, noe som er viktig med tanke på realisering av hydrogenprosjekter. Vi er klare for å gjøre betydelige investeringer i regionen og ser frem til å bidra til både utslippskutt og grønn næringsutvikling», daglig leder og grunnlegger av Greenstat Vegard Frihammer om satsingen i Narvik.
Narvik Hydrogen er eid av Greenstat, Norwegian Hydrogen og Håvard Hjallar, som også er daglig leder i Narvik Hydrogen og som har solid forankring i lokalmiljøet.