Greenstat Hydrogen India

Greenstat etablerte sin hydrogensatsing i India i 2021. Vi tror at veien til en grønnere fremtid er gjennom å samarbeide globalt mot forente klimamålsettinger.

India representerer et stort marked for hydrogenkompetanse- og -utvikling. Det er verdens nest mest folkerike land med et enormt skaleringsbehov innenfor fornybare energikilder og -bærere. Med eksisterende kunnskap og teknologikompetanse har Norge gode muligheter for å videreføre tradisjonen som en ledende energinasjon. 

Vi tror at dette partnerskapet er den riktige veien å gå for å skape et marked for norsk teknologi og industri, samt bidra til utvikling av den internasjonale verdikjeden for hydrogen. Og ikke minst, bruke erfaringene vi får i Asia til å skape et eget økosystem for hydrogen i Norge. 


Les mer om vår satsning i India