#50 Sense and sensibility in the decade of climate action! Live podcast

Vitenskapen etterlater ingen tvil – verden er midt i en klima - og naturkrise. Den gode nyheten er at vi fortsatt kan møte og dempe disse krisene. Men dette vil kreve transformative endringer i en skala verden aldri har sett før. I inneværende tiår må kunnskap om klima- og naturkriser omsettes til handling. Så hvordan kommer vi dit?

Greenpod_nr50.jpg

Publisert: 19. mai 2023 kl 13:43

I FNs klimapanel (IPPC) synteserapport som kom for noen uker siden, fremheves omstilling fra fossil energi til sol og vindenergi og bevaring og regenerering av natur, som de viktigste veikartene for å komme i mål. 

Vi har kunnskapen, teknologien, pengene og selskaper som Greenstat som kan skape endringene og realisere de nye prosjektene som vi behøver. Men er dette tilstrekkelig når vi ser at vi ikke lykkes å ta løsningene i bruk? NVE, Statskraft, Norsk Industri og energiselskaper som Greenstat er bekymret over at vi ikke har flere prosjekter med fornybar energi og nullutslipp i Norge. Hvert eneste år er en ny nedslående rekord hvor kurvene for utslipp av klimagasser fortsetter å stige og vi bygger ned stadig mer natur og økosystemer som vi er innfiltrert med. Hvordan går vi fra prat til handling? Hvordan kan vi få beslutningstakere til å bli med på prosjekter som gir Norge mer lokal energiproduksjon og nullutslipp som erstatter fossil energi og gir oss grønne lokalsamfunn, næringer og industri? Behøver vi også å engasjere våre følelser, kreativitet og undring for å innrette oss med naturen og med alt livet på jorden?

IMG_3970.jpg

Fra en uke på ski i et Arktis i ekstrem endring, samlet Greenpod verdensledende forskere på klima og natur, næringslivsledere og mennesker som jobber med kreativ kommunikasjon i en direktesendt podkast som ble tatt opp på Polheim i Longyearbyen på Svalbard.

Ekspedisjonen «Sense and sensibility in the decade of climate action» var inspirert av samtaler om hvordan ikke bare fornuft, men også følelser spiller en rolle for å skape de nye samtalene og tankene verden behøver. Vi reflekterer over hva vitenskapen sier, men også over hvorfor vi som samfunn ikke klarer å handle i den skalaen som dagens kriser krever. Vi utforsker nye ideer og tanker om mennesker og natur, og vårt forhold til hverandre og hvordan vi kan skape nye narrativer som motiverer oss til å samskape en levelig fremtid og lokalsamfunn som vi ønsker å leve i.

IMG_3964.jpg

Med på ekspedisjonen var Vigdis Vandvik som er norsk planteøkolog og professor ved Universitetet i Bergen. Hun deltok som observatør for IPBES da 196 land signerte det historiske globale Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework i Canada i desember 2022. 
Dr. Heïdi Sevestre som er glasiolog og leder vitenskapelige ekspedisjoner i polare strøk og høyfjellsområder. I 2022 ble hun tildelt Shackleton-medaljen for sin innsats for å beskytte polare strøk. Hun jobber ved AMAP, Arctic Monitoring and Assessment Programme, som er en av arbeidsgruppene til Arktisk råd og hjelper til med å koordinere klimaforskningen i de arktiske områdene. 
Anicke Brandt Kjellsen som er forsker og har vært direktør i Climate-Polar porteføljestyret i Norges Forskningsråd, Anne-Margrethe Tveit som er director of operations i Quality Hotels og Hilde Fålun Strøm som er leder og bærekraftsrådgiver for Arktisk reiseliv og folkeforskning og Kristin Folsland Olsen som er eventyrer, fotograf og skribent.

IMG_3971.jpg