#10 - Greenstation del 1

Hør hvordan Greenstat utvikler fremtidens grønne energistasjoner for personbiler. I studio er Vegard som forteller om tanken bak Greenstation, sammen med Jan Erik og Roar som forklarer mer om veien videre. Vi snakker om hvordan Greenstation tar sikte på en liten revolusjon vedrørende brukervennlighet når det kommer til lading av elbiler. Vi avslører også hvor og når første Greenstation kommer. 

Publisert: 19. des. 2020 kl 23:00