Oppdatering fra hydrogensatsingen: robust portefølje med prosjekter som stadig modnes

Det har vært en travel start på 2023 med god utvikling innen Greenstat sin hydrogensatsing. Her kommer en oppsummeringsartikkel som tar for seg ulike milesteiner innenfor Greenstats norske hydrogenprosjekt.

Publisert: 28. mar. 2023 kl 11:06

“Det er veldig spennende tider for forretningsområdet hydrogen for tiden. Vi nærmer oss produksjon av våre første egne grønne hydrogenmolekyler fra anleggene på Stord i første omgang og senere i år fra produksjonsanlegget til Pilot-E prosjektet med en hydrogendrevet arbeidsbåt i Rørvik. Det jobbes godt med å modne knutepunktsprosjektene frem mot investeringsbeslutning planlagt før sommeren. Samtidig er det svært gledelig at mulighetene i India begynner å materialisere seg. Med dette bakteppet har vi heldigvis fått styrket laget med flere flotte nye kollegaer som jobber frem Norges beste hydrogenprosjekter.” 

Henrik Meland Madsen, Head of Hydrogen. 

Høydepunkt:

  • 3 x Enova hydrogenknutepunkt nærmer seg investeringsbeslutning
  • Stord Hydrogen med snarlig oppstart av produksjon
  • Pilot E prosjekt «hydrogendrevet arbeidsbåt» ferdigstilles i løpet av 2023
  • Styrket hydrogenteamet med Bjørn Simonsen
  • Ny eier inn i Viken hydrogen

Greenstat har også en hydrogensatsing i India som vi vil oppdatere om i en separat sak. 

 

Stord Hydrogen AS

Stord Hydrogen AS, hvor Greenstat eier ca 27%,  ferdigstiller i disse dager produksjonsanlegget som skal produsere ca. 500 kg hydrogen per dag. Her er hovedkomponenter som elektrolyseanlegg og kompressor kommet på plass, og det planlegges åpning i mai.

Vegard Frihammer Stord Hydrogen
Bilde: Vegard Frihammer står utenfor anleggsplassen, med kompressorkontainer til venstre og elektrolysøren i bakgrunnen

Se link til nyhetssak her:

Positiv utvikling for hydrogenproduksjonsanlegget på Stord 

Glomfjord Hydrogen AS

I Glomfjord Hydrogen, hvor Greenstat eier ca 39%, jobbes det med to prosjekter. Enova knutepunktsprosjektet har vært gjennom en innkjøpsprosess på hele produksjonsanlegget inkludert oksygenhåndtering opp mot lokal kunde av oksygen, og en fylleløsning mot kontainere for lager og distribusjon. Glomfjord Hydrogen er nå i sluttfasen med valg av leverandør for produksjonsanlegget. Her vil man i fasen frem til investeringsbeslutning jobbe tett med leverandør for å sikre at mest mulig risiko er tatt ut av byggefasen og sikre at tidslinjen for produksjonsstart vil holde.

Glomfjord Hydrogen

I tillegg er det fortsatt ikke valgt leverandør til Torghatten Nord sin drift av Vestfjorden fergesamband, her er det (fortsatt) forventet at en beslutning er nært forestående.

Hydrogen Hub Rørvik AS

Gjennom H2 Marine, hvor Greenstat er største eier, er det fullt fokus på å ta prosjektet over i en samspillfase hvor leverandør av produksjonsanlegg og entreprenør for grunnarbeider sammen skal redusere risiko i prosjektet inn mot investeringsbeslutning. Det er gjennmoført en grundig innkjøpsprosess hvor valg av leverandør av produksjonsanlegget er i sluttfasen. Valgt leverandør her vil sammen med Consto, som vant frem i anbud på grunnarbeider og bygg, jobbe sammen med prosjektet for å sikre at alle grensesnitt er avklart. Avtale med Kråkerøya Biopark er i sluttfasen av ferdigstillelse. 

Hydrogen Hub Rørvik AS
Illustrasjon: Hyon

 

Hydrogenknutepunkt Agder (Everfuel Greenstat Production 1 AS)

Den 22.februar ble en langsiktig leieavtale med Elkem for leie av tomt på Fiskaa industriområde signert. Prosjektet er nå godt i gang med planer og tillatelser til å planere ut tomten som vil romme både Enova knutepunktet og mulige fremtidige utvidelser. Det jobbes tett mot marked for å sluttføre kontrakt for leveranser av hydrogen.

Hydrogenkutepunkt Agder (1)
Bilde: Torstein Thorsen Ekern (på vegne av Everfuel Greenstat Production 1 AS) og Rolf Sørbø (Elkem) ved signering av langsiktig leieavtale. Leieområdet er vist med blått omriss i bildet til høyre.

Vi er glade for å ha Everfuel som partner i prosjektet som med sin erfaring fra sitt nyåpnede anlegg i Fredericia er med på å redusere risikoen i prosjektet.  

H2 Marine – Pilot E “hydrogendrevet arbeidsbåt"

Utover arbeidet med Hydrogen Hub Rørvik er det også mange andre spennende prosjekter og aktiviteter i selskapet. Det er tatt investeringsbeslutning for PilotE prosjektet i Rørvik og prosjektet ligger på plan til å ferdigstille anlegget for produksjon, lagring og bunkring mot slutten av året. Og med det vil vi se verdens første hydrogendrevne arbeidsbåt for havbruksnæringen i drift i Nærøysund i løpet av året. Det er også sterke signaler som tyder på at det neste Grønnplattform-prosjektet for en hydrogendrevet sjark er nært forestående signering og oppstart.

H2 Marine
Bilde: H2 Marine og NTE bygger nå PilotE hydrogenanlegg i Rørvik, oppstart av anlegget i løpet av 2023.  
 

Viken Hydrogen AS

Det er veldig gledelig å kunne invitere Østfold Energi inn på eiersiden i selskapet og med det sikre et enda bredere nedslagsfelt for Viken Hydrogen. Her vil det nok komme noen flere nyheter fremover etter som ting faller på plass. Greenstat vil etter en avtale fra vår inntreden i selskapet overta NEL og H2Energy sine eierandeler i selskapet mot aksjer i Greenstat. 

 

Meraker Hydrogen AS

For prosjektet i Meråker er konseptstudie nå gjennomført. Meraker Hydrogen AS har også ansatt en ny forretningsutviker/markedssjef Roald Boge som vil jobbe med å få på plass avtaler med sluttkunder i løpet av året som vil være utløsende for bestlutningen om å starte byggingen av hydrogenfabrikk på Kopperå i Meråker. 

 

Oppdateringer og status fra organisasjonen

Gjennom i fjor og inn i nyåret har hydrogenorganisasjonen vokst i takt med det økende aktivitetsnivået. Vi har hentet inn kompetente ressurser med bred og relevant bakgrunn inn i både vår tekniske avdeling og i forretningsutvikling. For å styrke oss inn mot børsnotering er det også veldig gledelig at Bjørn Simonsen med sin erfaring og kompetanse er blitt en del av det laget som skal løfte frem hydrogenporteføljen i Norge og i våre satsninger i Asia – nærmere bestemt India og Sri Lanka.

 

Bilde: Bjørn Simonsen