Everfuel og Greenstat inngår leieavtale med Elkem for Hydrogen-knutepunkt Agder

Det er inngått festeavtale mellom Elkem og hydrogen-selskapene Everfuel og Greenstat, via felles selskap Everfuel Greenstat Production 1, om langsiktig leie av tomt i Fiskaa teknologipark for bygging av en hydrogenfabrikk.

Signering av leiekontrakt mellom Elkem, Everfuel og Greenstat. Håndtrykk mellom Torstein Thorsen Ekern for Everfuel Greenstat Production 1 AS og Rolf Sørbø, Elkem ASA.

Publisert: 3. mar. 2023 kl 11:39

Everfuel og Greenstat etablerte prosjektet ‘Hydrogen-knutepunkt Agder’ i 2021, og signerte en intensjonsavtale med Elkem i april 2022 for utvikling av et hydrogenanlegg på Fiskaa i Kristiansand.  Målet er primært å forsyne norsk kysttrafikk og sjøtrafikk til kontinentet (Danmark, Tyskland, Nederland osv.) med fornybart drivstoff fra grønt hydrogen. Prosjektet mottok investeringsstøtte på 148 MNOK fra Enova i juni 2022 som ett av fem maritime knutepunkt for hydrogen i Norge. 

Nå har Everfuel og Greenstat, via et eget prosjektselskap Everfuel Greenstat Production 1 AS, signert en langsiktig leieavtale med Elkem. Avhengig av investeringsbeslutning for hydrogen-anlegget, er det inngått avtale om 30 + 10 års leie på industriområdet på Fiskaa for å kunne produsere og distribuere grønt hydrogen til maritim sektor med base i Kristiansand.

 

Leieområde Fiskå.jpg
Oversiktsbilde Fiskå Teknologipark, med leieareal for hydrogen-anlegg i blått omriss.

Beliggenheten ved havnebassenget i Kristiansand er ideell for hydrogenforsyning til maritim sektor ved bruk av både container-swapping og kaskadefylling på et område som allerede er regulert til industriformål. En rekke fremoverlente samarbeidspartnere har inngått intensjonsavtaler om å ta i bruk hydrogen i Kristiansand, og Everfuel og Greenstat jobber tett med våre samarbeidspartnere med å få dette på plass i konkrete leveranse-kontrakter. Kristiansand er et logistikk-knutepunkt for flere selskaper, og dette gjør beliggenheten også attraktiv for samarbeidspartnere innen både landtransport og bygg- og anleggsbransjen.

 

Det planlegges i første omgang en bygging av et hydrogenproduksjonsanlegg med en 20 MW elektrolysør som produserer rundt 8 tonn grønt hydrogen per dag. Det er denne fasen Enova ga investeringsstøtte til i juni 2022. Det er også et mål om en utvidelse av hydrogen-anlegget (Fase 2) på litt lengre sikt med en total kapasitet på ca. 60 MW og en produksjon på rundt 24 tonn/dag. 

 

Everfuel og Greenstat jobber nå med en fremdriftsplan hvor det tas en investeringsbeslutning for prosjektet i juni i år, og byggestart i august/september. Selve byggeperioden vil vare i ca. 1,5 år med mål å produsere hydrogen fra Fiskå i slutten av 2024.  

 

Hydrogen-fabrikk, februar 2023.jpg
Tegninger av ferdig prosjektert hydrogen-anlegg


 Se flere hydrogenprosjekt