Investere

Registrer deg for å motta informasjon vedrørende neste emisjon i Greenstat.

Greenstat søker investorer som ønsker å investere i selskaper som bidrar til en grønnere verden. Greenstat er et kommersielt selskap som skal tjene penger og bidra til nye grønne arbeidsplasser. Det legges opp til exit ved salg av aksjer til større strategiske investorer i 2023 og senere også i 2027, før man sikter på børsnotering nærmere 2030. 

Greenstat har et klart mål om å tjene penger og å skape verdier for sine aksjonærer. Foreløpige satsingsområder er grønn hydrogen, lokal energi og energianalyse, men man ser også på andre områder som havvind, geotermisk energi og hurtigladeløsninger.

Historisk aksjepris og prognose fram til 2025
Historisk aksjepris og prognose fram til 2025

Interesseskjema

Interesseområder

Antatt investeringssum (NOK)