Interesseliste

Registrer deg for å motta informasjon vedrørende neste emisjon i Greenstat.

Greenstat er med i flere store satsinger innen hydrogen og inviterer nå eksisterende og nye aksjonærer til å kjøpe aksjer i selskapet. 

Neste emisjon: 

  • Tegningsperiode: Mars-Mai 2020
  • Aksjepris: NOK 2,40 
  • Minste investering: NOK 16 800
  • Antall aksjer i emisjonen: 1 952 916 

Sjekk fullstendig aksjonærliste her

Interesseskjema

Interesseområder

Antatt investeringssum (NOK)