en

Kjøpe aksjer i Greenstat

Greenstat gjennomfører jevnlig emisjoner hvor vi inviterer nye aksjonærer med på eiersiden. Neste emisjon forventes i Q1- 2021.

Registrer deg i skjemaet under for å motta informasjon om kommende investeringsmuligheter. 

Interesseskjema

Antatt investeringssum (NOK)*