Kjøpe aksjer i Greenstat

Det blir gjennomført en emisjon i Greenstat i perioden 10.-30. september 2020.

Aksjeprisen er NOK 2,90 per aksje og minste investeringsbeløp vil være NOK 5800. 

Ved å registrere deg i skjemaet under vil du få tilsendt til investorprospekt og tegningsblankett. 

Interesseskjema

Interesseområder

Antatt investeringssum (NOK)