en

Kjøpe aksjer i Greenstat

Greenstat gjennomfører jevnlig emisjoner hvor vi inviterer nye aksjonærer med på eiersiden.

Det gjennomføres nå en todelt emisjon hvor man i perioden 10.-25.juni henvender seg til større investorer over 1 MNOK. Det åpnes deretter opp for småaksjonærer i juli/august. Aksjeprisen vil være den samme i begge runder, NOK 7,50.

Registrer deg i skjemaet under for å motta informasjon om pågående og kommende investeringsmuligheter. 

--

NB: Ved registrering vil du ikke motta epost som bekrefter registreringen, men det vil vises en bekreftende melding under skjemaet. 

Interesseskjema

Antatt investeringssum (NOK)*