en

Kjøpe aksjer i Greenstat

Greenstat gjennomfører jevnlig emisjoner hvor vi inviterer nye aksjonærer med på eiersiden. Neste emisjon gjennomføres i perioden 23.november - 10. desember 2020. Selskapet vurderer også mulighet for notering på Merkur børsen i løpet av 2021.

Ved å registrere deg i skjemaet under vil du få tilsendt til investorprospekt og tegningsblankett. 

Interesseskjema

Interesseområder

Antatt investeringssum (NOK)