en

Kjøpe aksjer i Greenstat

Greenstat gjennomfører jevnlig emisjoner hvor vi inviterer nye aksjonærer med på eiersiden.

Greenstat gjennomfører en todelt emisjon hvor man i perioden 10.-25.juni 2021 henvendte seg til større investorer over 1 MNOK. (her ble det tegnet aksjer for 52,3MNOK). 

I perioden 30.august - 13.september 2021 gjennomføres det en åpen runde med minstetegning på 10 005 kr. Aksjeprisen er den samme i begge runder, NOK 7,50.

Registrer deg i skjemaet under for å motta informasjon om pågående og kommende investeringsmuligheter. 

--

NB: Ved registrering vil du ikke motta epost som bekrefter registreringen, men det vil vises en bekreftende melding under skjemaet. 

Interesseskjema

Antatt investeringssum (NOK)*