Kjøpe aksjer i Greenstat

Greenstat gjennomfører jevnlig emisjoner hvor vi inviterer nye aksjonærer med på eiersiden. Neste emisjon er planlagt i Q4 2020. Selskapet vurderer også mulighet for notering på Merkur børsen.

Ved å registrere deg i skjemaet under vil du få tilsendt til investorprospekt og tegningsblankett. 

Interesseskjema

Interesseområder

Antatt investeringssum (NOK)