en

Kjøpe aksjer i Greenstat

Greenstat gjennomfører jevnlig emisjoner hvor vi inviterer nye aksjonærer med på eiersiden. Neste emisjon forventes i Q2- 2021.

Registrer deg i skjemaet under for å motta informasjon om kommende investeringsmuligheter. 

NB: Ved registrering vil du ikke motta epost som bekrefter registreringen, men følgende melding vises under skjemaet. Du vil motta epost fra selskapet når neste emisjon åpner. 


Interesseskjema

Antatt investeringssum (NOK)*