en

Emisjon

Emisjon juni 2021

Basert på styrefullmakt registrert i foretaksregisteret 09.04.2021 ønsker Greenstat å gjennomføre to påfølgende emisjoner for å hente kapital til gjennomføring av selskapets strategiske satsinger, primært innen hydrogen. 

Transaksjon 1 av 2 mot "Profesjonelle" - 10.-25. juni 2021

  • Antall aksjer i emisjonen:  11 786 453
  • Pris per aksje:  NOK 7,50
  • Minste investeringsbeløp: NOK 1 000 000 (€100,000)
  • Største investeringsbeløp: NOK 37 500 00
  • Emisjonsbeløp ramme: MNOK 88,4 
  • Tegningsfrist: 25.juni 2021 kl 12.00 CET

*både private og selskaper kan delta i runden. Definisjonen "profesjonelle" knyttes til minimums investeringsbeløp på NOK 1 000 000 (€100 000)

Investeringsdokumentasjon:

Teaser / One pager

Investorpresentasjon

Term Sheet

Tegningsblankett (fylles ut og sendes til investor@greenstat.no)

--

Transaksjon 2 av 2  "Folkeemisjon" - JULI/AUGUST 2021

Dette blir en "folkeemisjon" hvor det åpnes for investeringer mindre enn €100,000. Denne transaksjonen vil åpnes i løpet av Juli/August og minste investeringsbeløp vil være NOK 10 000. Antall tilgjengelige aksjer vil være 11 500 000 i tillegg til eventuelt overskytende fra transaksjon 1. Aksjepris vil være låst til NOK 7,50 i begge transaksjonene. 

For å gjennomføre transaksjon nummer 2 er Greenstat AS avhengig av å få godkjent et EØS Prospekt, som ligger til behandling hos Finanstilsynet.

Spørsmål knyttet til emisjonen kan sendes til investor@greenstat.no, eller direkte til Lars Jørgen Loktu, Head of Investor Relations, lars.jorgen@greenstat.no+47 970 87 906

--

Ønsker du informasjon om investeringsmuligheter i Greenstat? 


Aktuelle saker

Ny Emisjon i Greenstat åpnet for tegning

Ny Emisjon i Greenstat åpnet for tegning

Som annonsert på Årsmøtet 9.juni vil det bli gjennomført to påfølgende emisjoner til samme aksjekurs. Runde 1 har et minste tegningsbeløp på

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Greenstat gjennomførte digitalt årsmøte onsdag 9.juni kl. 16.30-18.30. Møtet var åpent for alle, også ikke-aksjonærer. Videomøtet kan ses

Inngår  strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Inngår strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Greenstat har tidligere denne uken signert en strategisk samarbeidsavtale med Aker sitt nye hydrogenselskap, Aker Clean Hydrogen. Aker har samtidig