en

Emisjon

Emisjonen er nå lukket. Vi ønsker å takke alle som har deltatt i emisjonen og ønsker alle nye investorer velkommen til Greenstat!

Tegningsperioden var fra 30. August 2021 til 13. September 2021 kl. 12.00.


Spørsmål knyttet til emisjonen kan sendes til investor@greenstat.no, eller direkte til Lars Jørgen Loktu, Head of Investor Relations, lars.jorgen@greenstat.no+47 970 87 906


--

Ønsker du informasjon om framtidige investeringsmuligheter i Greenstat? 


Aktuelle saker

Ny Emisjon i Greenstat åpnet for tegning

Som annonsert på Årsmøtet 9.juni vil det bli gjennomført to påfølgende emisjoner til samme aksjekurs. Runde 1 har et minste tegningsbeløp på

Årsmøte 2021

Greenstat gjennomførte digitalt årsmøte onsdag 9.juni kl. 16.30-18.30. Møtet var åpent for alle, også ikke-aksjonærer. Videomøtet kan ses

Inngår strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Greenstat har tidligere denne uken signert en strategisk samarbeidsavtale med Aker sitt nye hydrogenselskap, Aker Clean Hydrogen. Aker har samtidig