Greenstat Logo
en

Emisjon- ny frist

-- Ny utsatt frist onsdag 24.august kl 12.00 --

-- Per 12.august er det tegnet aksjer for 31,1 MNOK --

-- Oppdatering 9.august - Informasjon om trippel Enova tildeling --

Greenstat gjennomfører en emisjon rettet mot eksisterende og nye aksjonærer i perioden 20.juni-24.august

Pris per aksje: NOK 7,50.

Emisjonsbeløp: 15-60,5 MNOK

Antall aksjer i emisjonen: 2 000 000 - 8 060 212

Minste tegning: 1334 aksjer tilsvarende NOK 10 005,-

Største tegning: 4 0000 000 aksjer tilsvarende NOK 30 000 000,-

Utvanning: 3%-11%

--

Tegningsinformasjon:

  • For å tegne aksjer trenger du en gyldig VPS konto (12 siffer).

  • Innbetaling gjøres etter allokering av aksjer. Det blir sendt faktura med KID nummer etter at emisjonen er avsluttet.

--

Tegnet aksjer for 31,1 MNOK

Per 12.august er det tegnet aksjer for 31,1 MNOK i emisjonen. Totalt 617 aksjonærer har tegnet seg for aksjer.

---

Trippel Enova tildeling juni 2022- Greenstat tildelt 159 MNOK

Ifm tildeling av ENOVA midler i juni 2023 var Greenstat del av tre prosjekter som mottok til sammen 424 MNOK hvor Greenstat sin andel gjennom eierskap i selskaper/prosjekter er ~159 MNOK, fordelt på Glomfjord Hydrogen, Rørvik og Agder hydrogenhub. Les mer om Enova tildelingene her.

----

Vurderinger knyttet til børsnotering:

Greenstat jobber aktivt mot en børsnotering og har gjort flere grep for å gjøre selskapet "børsklart", blant annet gjennom deltakelse på Euronext sitt IPO ready program (januar-juni 2022). Det er imdlerid ikke et mål i seg selv å komme raskest mulig på børs og timingen for en børsnotering må være riktig. Basert på det ustabile markedet man har sett siste halvdel av 2021, og som har fortsatt inn i første halvdel av 2022 har man valgt å avvente en børsnotering inntil videre. Per nå er aksjene i Greeenstat ASA registrert i Euronext VPS registeret og kan omsettes fritt uten forkjøpsrett.


Registrer deg på denne siden for å motta informasjon om både pågående og kommende investeringsmuligheter. 

Spørsmål knyttet til emisjonen kan sendes til investor@greenstat.no

Aktuelle saker

Fredrik.jpg

Velkommen til Fredrik Skarsvåg - vår nye CFO!

Fredrik har 14 års erfaring fra Sparebanken Vest Boligkreditt, hvor han hadde ansvar for brorparten av obligasjonsfinansieringen av Sparebanken

Prospekt-forside.jpg

Pågående emisjon i Greenstat

Greenstat gjennomfører en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer i perioden 20.juni - 24.august 2022.
Annual-report-2021-front-1657029965.jpeg

Årsmelding 2021

Greenstat sin årsmelding er nå tilgjengelig på våre nettsider. Her kan du lese informasjon om alle forretningsområder samt vurderinger fra CEO