7.50NOK

Siste tegningskurs

Det ble gjennomført en emisjon i Greenstat ASA i perioden 20. juni–24. august 2022.

2017

Antall aksjonærer

Greenstat er et folkeeid selskap der små og store aksjonærer er viktige for å nå vårt felles mål.

INVESTOR RELATIONS