en

Emisjon i Greenstat

Det gjennomføres en emisjon i Greenstat i perioden 23.november - 10.desember.

Det tas sikte på å hente inn inntil 22,4 MNOK hvor kapitalen hovedsaklig vil bli benyttet til prosjekter relatert til grønn hydrogenproduksjon.

Nøkkelinformasjon

  • Aksjepris: NOK 4.00
  • Antall aksjer i emisjonen: 5 589 634
  • Minste investeringsbeløp: NOK 6000
  • Største investeringsbeløp: NOK 10 000 000 
  • Frist for innsending av tegningsblankett: 10.desember 2020, kl 12.00 CET

Appendix 1 - Saldobalanse per 31.07.2020 
Appendix 2 - Årsregnskap 2019
Appendix 3 - Årsregnskap 2018


----------

Forenklet tegning av aksjer via epost for eksisterende aksjonærer.

Ettersom selskapet allerede har nødvendig informasjon om eksisterende aksjonærer kan disse benytte forenklet bestilling av aksjer. NB! Dersom du ønsker at aksjene skal tegnes mot en annen VPS konto enn det du har benyttet tidligere må dette opplyses i eposten. 

 --

Send epost til investor@greenstat.no

Mal for epost

----------

 Tittel: Tegning av aksjer i emisjon med frist 10. Desember 2020

 

Til Greenstat, 

Som eksisterende aksjonær i Greenstat ønsker jeg å tegne xxx antall aksjer a NOK 4,00 tilsvarende totalt NOK xxxx. 

Mvh

[Greenstat Aksjonær]

Aktuelle saker

Emisjon i Greenstat 23.november - 10.desember

Emisjon i Greenstat 23.november - 10.desember

Greenstat gjennomfører en emisjon mot nye og eksisterende aksjonærer for å sikre kapital til videre vekst.
GreenPod lansert

GreenPod lansert

Greenstat og Greensight ser et stort behov for å formidle informasjon om mulighetene som ligger i det grønne skiftet. I den forbindelse lanserte vi
Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat AS har store ambisjoner og vekstplaner innen fornybar energi generelt, og produksjon av grønt hydrogen spesielt. Som en viktig del av