en

Emisjon

Emisjon juni 2021 er lukket. Neste runde åpner i august.

Basert på styrefullmakt registrert i foretaksregisteret 09.04.2021 ønsker Greenstat å gjennomføre to påfølgende emisjoner for å hente kapital til gjennomføring av selskapets strategiske satsinger, primært innen hydrogen. 


Transaksjon 1 av 2 mot "Profesjonelle" - 10.-25. juni 2021

Runde 1 av den pågående emisjonen i Greenstat er avsluttet. Tegningsvinduet var mellom 10. juni og 25. juni 2021.Totalt var det gjort tilgjengelig 11.786.453 aksjer, til pålydende pris NOK 7,50. 


Totalt ble det tegnet 6.968.834 aksjer, til en total sum på ca MNOK 52,3. Som vi er godt fornøyd med. 


Aker Clean Hydrogen har investert på nytt i emisjonen, det samme har UNIFOB, Klima2020 og Pollen Vind gjort sammen med flere andre eksisterende aksjonærer som har deltatt i runden.Av nye aksjonærer er det hyggelig å ønske Saga Pure og AVgroup velkommen som aksjonærer i Greenstat. 
 
Dette betyr at overskytende aksjer (4.817.619) blir gjort tilgjengelig i runde 2 som åpner i august. Det vil si at det totalt sett vil være 16.317.619 aksjer tilgjengelig ved åpning av runde 2 til NOK 7,50 pr aksje. 


Det vil bli sendt ut ny informasjon fra Greenstat før runde 2 åpner, og det vil bli lagt ut tegningsdokumentasjon på greenstat.no/investor/emisjon, samt sendt ut e-post til alle eksisterende aksjonærer og de som er påmeldt interesselisten.


Investeringsdokumentasjon:

Teaser / One pager

Investorpresentasjon

--

Transaksjon 2 av 2  "Folkeemisjon" - AUGUST 2021

Dette blir en "folkeemisjon" hvor det åpnes for investeringer mindre enn €100,000. Denne transaksjonen vil åpnes i løpet av August og minste investeringsbeløp vil være NOK 10 000. Antall tilgjengelige aksjer vil være 16 317 619. 

Aksjepris vil være låst til NOK 7,50 i begge transaksjonene. 

For å gjennomføre transaksjon nummer 2 er Greenstat AS avhengig av å få godkjent et EØS Prospekt, som ligger til behandling hos Finanstilsynet.

Spørsmål knyttet til emisjonen kan sendes til investor@greenstat.no, eller direkte til Lars Jørgen Loktu, Head of Investor Relations, lars.jorgen@greenstat.no+47 970 87 906

--

Ønsker du informasjon om investeringsmuligheter i Greenstat? 


Aktuelle saker

Ny Emisjon i Greenstat åpnet for tegning

Ny Emisjon i Greenstat åpnet for tegning

Som annonsert på Årsmøtet 9.juni vil det bli gjennomført to påfølgende emisjoner til samme aksjekurs. Runde 1 har et minste tegningsbeløp på

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Greenstat gjennomførte digitalt årsmøte onsdag 9.juni kl. 16.30-18.30. Møtet var åpent for alle, også ikke-aksjonærer. Videomøtet kan ses

Inngår  strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Inngår strategisk samarbeidsavtale med Aker Clean Hydrogen

Greenstat har tidligere denne uken signert en strategisk samarbeidsavtale med Aker sitt nye hydrogenselskap, Aker Clean Hydrogen. Aker har samtidig