Emisjon i Greenstat

Greenstat gjennomfører en emisjon for å sikre kapital til videre vekst.

Tidsperiode: 10.-30.september

 Aksjepris: NOK 2,90 

 Minsteinvestering: 2000 aksjer / NOK 5 800 

Totalramme for emisjonen: 5 000 000 aksjer tilsvarende 14,5 MNOK 

Utvanning ved fulltegning: 21%

Nye aksjonærer må sende ferdig utfylt og signert tegningsblankett til investor@greenstat.no. Tegningsblanketten kan fylles ut elektronisk og sendes som pdf, eller som bilde. Bilde av tegningsblankett tatt med mobil er godtatt. 


Forenklet bestilling av aksjer for eksisterende aksjonærer

 -- 

Send epost til investor@greenstat.no

--

Tittel: Tegning av aksjer i emisjon med frist 30.september 2020 

Til Greenstat, 

Som eksisterende aksjonær i Greenstat ønsker jeg å tegne xxx antall aksjer a NOK 2,90 tilsvarende totalt NOK xxxx. 

Mvh [Greenstat Aksjonær] 

--

OBS! Dersom aksjene skal knyttes mot annen VPS konto enn tidligere må dette opplyses ved tegning.

Prospekt Greenstat
Prospekt Greenstat - September 2020

Aktuelle saker

Emisjon i Greenstat 10.-30. September

Emisjon i Greenstat 10.-30. September

Greenstat gjennomfører en emisjon mot nye og eksisterende aksjonærer for å sikre kapital til videre vekst.
Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat med hydrogensatsing i India

Greenstat AS har store ambisjoner og vekstplaner innen fornybar energi generelt, og produksjon av grønt hydrogen spesielt. Som en viktig del av
Takk til Hilde Holdhus for vel gjennomført første Greensight-etappe!

Takk til Hilde Holdhus for vel gjennomført første Greensight-etappe!

Greensight ble etablert i 2016 med Hilde Holdhus som leder, og har i løpet av tre år etablert seg som en anerkjent leverandør av analyser og rådgiving