Investor

Greenstat avsluttet nylig en emisjon som ble gjennomført i perioden 20.12.2018 – 31.01.2019. Emisjonen ble rettet mot eksisterende og nye aksjonærer.

Totalt tegnet 77 aksjonærer seg for 1,55 millioner aksjer a NOK 2,00 som tilsvarer 3,1 MNOMK.

I løpet av våren vil det bli gjennomført en ny emisjon mot nye aksjonærer og alle som registrerer seg via vår nettside vil bli invitert til å delta i denne. Det er enda ikke satt noe tidspunkt for emisjonen, men ettersom generalforsamlingen for 2019 er satt til 13.juni vil emisjonen bli gjennomført før dette.

Investor interesseliste

Investor interesseliste

Sending

Greenstat søker investorer som både ønsker å gjøre lønnsomme investeringer og som ønsker å bidra til en grønnere verden (impact investment). Greenstat er et grønt energiselskap med fokus på hydrogen, lokal energi, innsikt og andre områder innen fornybar energi hvor teknologien er moden og hvor nye aktører kan kapre markedsandeler med nye forretningsmodeller. Kommersialisering gjøres gjennom egne datterselskaper og eierskap i strategiske prosjektselskaper:

Greenstat Hydrogen AS | Greenstat Energy AS | Greensight ASGlomfjord Hydrogen AS | Hydrogen Viking AS

Greenstat ble etablert i 2015 med en ambisjon om å bidra med løsninger som reduserer fossile utslipp og skaper grønne arbeidsplasser. Selskapet har både profesjonelle og private investorer på eiersiden. Per november 2018 har Greenstat litt over 300 unike akjonærer hvor de største av disse er Myrlid AS , UIB/UNIFOB, NORCE, Trond Mohn, Pyttsan AS , Askas AS, Bernh. Larsen Holding AS, Frihammer Invest og SKL.

Se fullstendig aksjonærliste lenger nede på siden.

Nøkkelinformasjon

Antall aksjer: 10 359 937
Aksjepris forrige emisjon: 1,80 NOK
Selskapsverdi basert på aksjepris i siste emisjon:  18 647 887 NOK
Antall aksjonærer: 320
Fullstendig aksjonærliste i pdf format

 


Årsrapporter/ Protokoller

2018

Protokoll Generalforsamling 2018

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2018 kr 1,1904.

2017

Årsrapport 2017

Revisjonsberetning 2017

Protokoll Generalforsamling 2017

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2017 kr 0,9448.

2016

Årsrapport 2016

Revisjonsberetning 2016

Protokoll Generalforsamling 2016

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2016 kr 0.00*.

(*unoterte aksjer har ligningsverdi lik null det året aksjene registreres. Fra og med 2017 vil aksjen få en beregnet ligningsverdi)

2015

Årsrapport 2015

Revisjonsberetning 2015

Grønn trend med hus bak

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031

Hilde Holdhus

Acting CEO Greenstat / Manager of Greensight
+47 402 03 905