Investor

Greenstat ble etablert som et aksjeselskap i 2015 og har sine aksjer registrert i VPS registeret. Aksjene er fritatt fra forkjøpsrett og kan dermed selges fritt. Selskapet har både profesjonelle og private investorer på eiersiden. Per November 2019 har Greenstat 465 unike akjonærer.

Registrer deg for å motta informasjon om aksjekjøp i Greenstat

Nøkkelinformasjon

Stiftet: 19.01.2015
Antall aksjer:  16 515 004 
Aksjepris: 2,20 NOK
Selskapsverdi basert på aksjepris i siste emisjon:  36 333 009  NOK
Antall aksjonærer: 465

Liste over 10 største aksjonærer per November 2019

NrAksjonærAntall aksjerAndel i %
1Myrlid AS1 416 6678,578 %
2Pollen Vind AS990 0005,995 %
3Meteva866 6675,248 %
4UNIFOB/UIB597 6673,619 %
5Askas AS553 0303,349 %
6NORCE446 6672,705 %
7Frihammer Invest355 0692,150 %
8Pyttsan AS333 3332,018 %
9Fridtjof Nicolai Skogland331 1112,005 %
10Pål Tobiasson310 0001,877 %

Fullstendig aksjonærliste Greenstat per 01.11.2019


Årsrapporter/ Protokoller

2019

Protokoll Generalforsamling 2019

2018

Årsrapport 2018

Revisjonsberetning 2018

Protokoll Generalforsamling 2018

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2018 kr 1,1904.

2017

Årsrapport 2017

Revisjonsberetning 2017

Protokoll Generalforsamling 2017

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2017 kr 0,9448.

2016

Årsrapport 2016

Revisjonsberetning 2016

Protokoll Generalforsamling 2016

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2016 kr 0.00*.

(*unoterte aksjer har ligningsverdi lik null det året aksjene registreres. Fra og med 2017 vil aksjen få en beregnet ligningsverdi)

2015

Årsrapport 2015

Revisjonsberetning 2015

Grønn trend med hus bak

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031