Investorinformasjon

Om selskapet og største aksjonærer

Greenstat ble etablert som et aksjeselskap i 2015 og har sine aksjer registrert i VPS registeret. Aksjene er fritatt fra forkjøpsrett og kan dermed selges fritt. Selskapet har både profesjonelle og private investorer på eiersiden. Per Mars 2019 har Greenstat nesten 400 unike akjonærer hvor de 10 største er:

Nøkkelinformasjon

Stiftet: 19.01.2015
Antall aksjer:  11 932 119
Aksjepris forrige emisjon: 2,00 NOK
Selskapsverdi basert på aksjepris i siste emisjon:  23 864 238 NOK
Antall aksjonærer: 371
Fullstendig aksjonærliste i pdf format

 


Årsrapporter/ Protokoller

2018

Protokoll Generalforsamling 2018

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2018 kr 1,1904.

2017

Årsrapport 2017

Revisjonsberetning 2017

Protokoll Generalforsamling 2017

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2017 kr 0,9448.

2016

Årsrapport 2016

Revisjonsberetning 2016

Protokoll Generalforsamling 2016

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2016 kr 0.00*.

(*unoterte aksjer har ligningsverdi lik null det året aksjene registreres. Fra og med 2017 vil aksjen få en beregnet ligningsverdi)

2015

Årsrapport 2015

Revisjonsberetning 2015

Grønn trend med hus bak

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031