Investor

Greenstat ble etablert som et aksjeselskap i 2015 og har sine aksjer registrert i VPS registeret. Aksjene er fritatt fra forkjøpsrett og kan dermed selges fritt. Selskapet har både profesjonelle og private investorer på eiersiden. Per Juli 2019 har Greenstat 398 unike akjonærer.

 

Liste over 10 største aksjonærer per Juli 2019

Nøkkelinformasjon

Stiftet: 19.01.2015
Antall aksjer: 13 838 119
Aksjepris forrige emisjon: 2,00 NOK
Selskapsverdi basert på aksjepris i siste emisjon:  27 676 238 NOK
Antall aksjonærer: 398

Fullstendig aksjonærliste i pdf format per juli 2019

 

Årsrapporter/ Protokoller

2019

Protokoll Generalforsamling 2019

2018

Årsrapport 2018

Revisjonsberetning 2018

Protokoll Generalforsamling 2018

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2018 kr 1,1904.

2017

Årsrapport 2017

Revisjonsberetning 2017

Protokoll Generalforsamling 2017

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2017 kr 0,9448.

2016

Årsrapport 2016

Revisjonsberetning 2016

Protokoll Generalforsamling 2016

Ligningsverdi for aksjer per 31.12.2016 kr 0.00*.

(*unoterte aksjer har ligningsverdi lik null det året aksjene registreres. Fra og med 2017 vil aksjen få en beregnet ligningsverdi)

2015

Årsrapport 2015

Revisjonsberetning 2015

Grønn trend med hus bak

Vegard Frihammer

GEO Green Executive Officer / Founder
+47 928 26 952

Bernt Skeie

Styreleder
+47 950 46 031