Greenstat Logo
en

Valsneset

valsneset.jpg

Valsneset er en flat halvøy i Ørland kommune, Trøndelag regulert til kombinert formål vindkraft og næringsområde. Det har vært testsenter for vindkraft på Valsneset siden slutten av 90 tallet. Nå er ytterste del av test-senteret erstattet av 3 stk moderne Vestas V117 turbiner som kom i drift i januar 2020. Greenstat har per 1.september 2020 kjøpt seg inn i prosjektet med 3,33 % og har også planer og muligheter om å øke denne eierandelen fremover.

På Valsneset har Mowi AS (Marine Harvest) en forfabrikk. Denne sees i forkant av bildet, og det er også planer om videre vekst på halvøya innen maritime næringer. Hvem vet, kanskje det kan bli hydrogen-produksjon her også til maritim sektor? Valsneset består ellers av 5 mindre Enercon turbiner som eies av Trønder Energi.

Vi i Greenstat er godt fornøyd med at vi nå har et #Industrivind -prosjekt i drift som leverer ren fornybar energi ut til industriområdet og i nærområdet. Vi ser frem til videre samarbeid med dagens eiere i Valsneset samtidig som vi i Greenstat vil utvikle og jobbe for å realisere flere tilsvarende prosjekter i industrialiserte områder rundt omkring i Norge.

Fakta om Valsneset vindkraftverk:

Vindturbiner: 3 x Vestas V117

Total installert effekt: 12,6 MW

Estimert årlig produksjon: 44 GWh

Eies av et eget prosjektselskap: Vimle AS

Valsneset mot sørøst
Torstein Thorsen Ekern
dji_0007.jpg

Aktuelle saker

havvind_280720_titles(lr).jpg

Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Greenstat har sammen med partnere fått tildelt 550 000 kr fra Vestland fylkeskommune til utredning av optimal bruk av energi fra en havvindpark i