Greenstat Logo
en

Kviamarka

kviamarka.jpg

Mulig utbygging: 2-3 MW

Kommune: Hå

Greenstat planlegger et prosjekt med 2 vindturbiner ved Kviamarka i Hå kommune. Dette er et område med både svært god vind, stort lokalt forbruk fra blant annet TINE Meierier og Miljøgartneriet, og godt utbygd infrastruktur. Ny vindkraft fra Kviamarka kan dermed mates rett inn på næring og industri som ligger rett ved vindkraftanlegget.

Kviamarka vindkraftverk planlegges med 2 vindturbiner med en totalhøyde på 80 og 100 meter.

Greenstat jobber for at deler av Kviamarka vindkraftverk er en folkefinansiert vindpark, det vil si at lokalbefolkning på Jæren og i Hå kommune skal kunne være med å investere og eie i vindkraftanlegget.  

Aktuelle saker

havvind_280720_titles(lr).jpg

Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Greenstat har sammen med partnere fått tildelt 550 000 kr fra Vestland fylkeskommune til utredning av optimal bruk av energi fra en havvindpark i