Greenstat Logo
en

Kjerlingland

kjerlingland.jpg

Mulig utbygging: 3-6 MW

Kommune: Lillesand

Samarbeidspartner: JB Ugland Fornybar Energi AS

JB Ugland Fornybar Energi AS og Greenstat ser på muligheten for å lage en Energi-hub ved Kjerlingland. Vi går nå  gang med et for-prosjekt hvor vi vil se på et helt energisystem. Produksjon av grønt hydrogen fra #Industrivind og solenergi samt bruk av overskuddsvarme fra hydrogen-produksjonen. Det er tenkt at hydrogen direkte kan fylles ved Kjerlingland for tungtrafikk som går langs E-18 – ‘Fra vind og sol til tank’.

Vindkraft-delen av Energi-huben planlegges med 3-4 vindturbiner med en totalhøyde på 90 og 110 meter.

Det er også inngått et tett samarbeid med Universitetet i Agder rundt Energi-Hub Kjerlingland med flere planlagte FoU oppgaver innen energiløsninger og ingeniørvitenskap. 

Aktuelle saker

havvind_280720_titles(lr).jpg

Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Greenstat har sammen med partnere fått tildelt 550 000 kr fra Vestland fylkeskommune til utredning av optimal bruk av energi fra en havvindpark i