Greenstat Logo
en

Heftingsdalen

heftingsdalen.jpg

Mulig utbygging: 5-10 MW

Kommune: Arendal

Heftingsdalen vindkraftverk planlegges i et område med mye annen aktivitet. Avfallsanlegget til Agder Renovasjon ligger rett øst for det planlagte vindkraftområdet. I samme område planeres det nå ut store næringsarealer hvor man ønsker en satsing på nye næringer innen sirkulær økonomi. Ny E-18 passerer også rett nord for Heftingsdalen.

Greenstat prosjekterer et mindre vindkraftanlegg på 3-6 vindturbiner med en totalhøyde på mellom 80 og 105 meter.

Heftingsdalen-området er også en av kandidatene til lokalisering av ny batterifabrikk.

Aktuelle saker

havvind_280720_titles(lr).jpg

Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Greenstat har sammen med partnere fått tildelt 550 000 kr fra Vestland fylkeskommune til utredning av optimal bruk av energi fra en havvindpark i