Greenstat Logo
en

Elgane

elgane.jpg

Mulig utbygging: 10-16 MW

Kommune: Hå

Elgane vindkraftverk planlegges rett i bakkant av Elgane motorsporsenter. Det er et område med veldig god vind og hvor det også er en del leven de dagene hvor det kjøres motorcross og speedway. Greenstat har et godt samarbeid med de lokale grunneierne og Elgane Motrosykkelklubb, også med tanke på å få til vinn-vinn løsninger for alle parter.

Elgane vindkraftverk planlegges med 4-8 vindturbiner med en totalhøyde på 90 og 110 meter.    

Det leges opp til Elgane vindkraftverk er en folkefinansiert vindpark, det vil si at lokalbefolkning runde Elgane og ellers i Hå kommune skal kunne være med å investere og eie i vindkraftanlegget.  

Aktuelle saker

havvind_280720_titles(lr).jpg

Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Greenstat har sammen med partnere fått tildelt 550 000 kr fra Vestland fylkeskommune til utredning av optimal bruk av energi fra en havvindpark i