Greenstat Logo
no

Making green happen

Greenstat is a Norwegian energy company with a specific focus on green hydrogen, solar, wind and zero emission maritime solutions.

Areas of Focus

News

Arbeidet med Greenstation pilotstasjon er godt i gang

Arbeidet med Greenstation pilotstasjon er godt i gang

Greenstation på Straume åpner i juli
Styrking av den internasjonale satsingen

Styrking av den internasjonale satsingen

I dag er vi glade for å kunne meddele at Knut Linnerud er ansatt som CEO i Greenstat Asia. Knut kommer fra stillingen som klyngeleder for H2Cluster

Ny Emisjon i Greenstat åpnet for tegning

Ny Emisjon i Greenstat åpnet for tegning

Som annonsert på Årsmøtet 9.juni vil det bli gjennomført to påfølgende emisjoner til samme aksjekurs. Runde 1 har et minste tegningsbeløp på

Companies

Greensight

Greensight

Knowledge halts emissions. The company was established in 2016 and focuses on technical economic analyses to assist businesses with finding the best transition from fossil fuels to renewable energy.

Viken Hydrogen

Viken Hydrogen

Grønn hydrogenproduksjon til Hyundai lastebiler. Greenstat eier 25 % av Green H2 Norway sammen med Nel Fuel, Akershus Infrastruktur og H2 Energy. Selskapet skal i første omgang levere hydrogen til Hyundai sine lastebiler, men etter hvert også andre kunder.

H2 Marine

H2 Marine

Hydrogenløsninger for havbruksnæringen. H2 Marine AS ble etablert i 2019 og skal utvikle hydrogenløsninger for oppdrettsnæringen. Man ser også på bruk av biproduktene fra elektrolyseprosessen, oksygen og varme.

Videoer