Greenstat Logo
no

Companies

Greenstat has founded several companies. We distinguish between regional companies which fall under the Greenstat umbrella, and other, independent companies built with their own identity.

Subsidiaries

Greensight

Greensight

Knowledge that cuts emissions is the slogan of Greensight. The company was founded Kunnskap som kutter utslipp. Selskapet ble etablert i 2016 og jobber spesielt med teknisk økonomiske analyser for å bistå aktører med å finne de beste løsningene i overgangen fra fossil til utslippsfri energi.

Greenstation

Greenstation

The energy station of tomorrow. Improved user experiences and the combined effect of rapid charging and hydrogen will be pivotal factors when buildings tomorrow’s sustainable energy stations.

Aktivt eierskap

Glomfjord Hydrogen AS

Glomfjord Hydrogen AS

Greenstat owns 33% of Glomfjord Hydrogen AS together with Nel Fuel 33% and Meløyr Energi 33%. The purpose of the company is to establish large-scale hydrogen production in Glomfjord Industrial Park in Nordland county. The company was established in 2016.

H2 Marine

H2 Marine

Greeenstat owns about 27% of H2 Marine together with Phari and Kvernevik Engineering. The purpose of the company is to offer solutions related to hydrogen to fish farming. Local hydrogen, oxygen and heat production from renewable energy through high-efficiency electrolysers. Also develops hydrogen solutions for aquaculture vessels.

Viken Hydrogen

Viken Hydrogen

Greenstat owns 25% of Green H2 Norway together with Nel Fuel, Akershus Infrastruktur and H2 Energy. The company will initially supply hydrogen to Hyundai's trucks, but eventually also other customers.

Green Yacht

Green Yacht

Green Yacht is a company that works with the development of emission-free energy solutions for the maritime sector. First and foremost to the yacht and recreational boat market, but you will also look at other markets eventually.

Strategiske investeringer

Evoy

Evoy

Greenstat has made an investment of 0.5 MNOK in Evoy and has great faith in electric propulsion for various boat types. The connection between battery and hydrogen is very interesting and will be relevant for most vessels. A strategic collaboration and ownership in a company like Evoy thus fits in well with Greenstat's superiors strategy.

River Simple

River Simple

Greenstat har investert et mindre beløp i Selskapet River Simple i England. Selskapet jobber med å utvikle hydrogenbiler og spesielt varebilen som selskapet utvikler kan være aktuell for det norske markedet. Tilgang til hydrogenkjøretøy er viktig for å kunne utvikle prosjekter og en investering i dette selskapet kan dermed bidra til utviklingen av nye modeller.

Tidetec AS

Tidetec AS

Greenstat har stilt med et konvertibelt lån til Tidetec i en periode fram til en større finansieringsrunde. Selskapet jobber med løsninger knyttet til energiproduksjon fra tidevann. Greenstat sin målsetning med en eventuell investering er å komme i posisjon som eier av lokal energi i form av tidevannsenergi.

Altered Power

Altered Power

Greenstat har investert i Altered Power som jobber med Hyre konseptet. Her utvikler man off grid energiløsninger for mindre applikasjoner. Det er mange koblinger til Greenstat sine andre prosjekter .