News

Published 10/19/2022

Vi er veldig glade for å ønske Tanja Erichsen velkommen som ny senior Business Development Manager hos Greenstat. Tanja begynte i Greenstat den 1. oktober og har allerede jobbet tett på prosjektet «Hydrogenknutepunkt Agder».

More news

Greenstat er i sluttfasen for installasjonen av sitt første store bakkemonterte solcelleanlegg på ett av byggene i KMC Properties sin eiendomsportefølje. Greenstat er leverandør av solcelleanlegg på dette prosjektet, som inngår i...

Greenstat installerer sitt første store bakkemonterte solcelleanlegg

Sist uke ble det kjent at regjeringen gir høyere strømstøtte til bedrifter som kartlegger og gjennomfører ENØK tiltak. I Greenstat har vi alltid ment at solenergi er den energikilden som har potensiale til raskest utbygging i Nor...

Solenergi tas på alvor i Norge

Det ble gjennomført en emisjon i Greenstat ASA i perioden 20.juni - 24.august 2022, hvor det ble tegnet totalt 4 438 644 aksjer tilsvarende 33,3 MNOK.

Hentet 33,3 MNOK i emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer

Greenstat gjennomfører en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer i perioden 20.juni - 24.august 2022.

Pågående emisjon i Greenstat

International Climate Summit 2022 går av stabelen i Bergen 30-31. august. Indiske og norske myndigheter, industri og organisasjoner setter her hydrogenøkonomien på dagsorden, med et spesielt fokus på mulighetene i India.

International Climate Summit - Grønt hydrogen bygger broer

At Port of Koper, a consortium of partners plan to build the second largest solar power plant in Slovenia with a total capacity of 3 Megawatts. It will be installed on the roof of the future warehouse 54 at the General Cargo Term...

Greenstat to participate in the second largest solar power plant in Slovenia

Greenstat sin årsmelding er nå tilgjengelig på våre nettsider.

Årsmelding 2021

Greenstat arrangerte sitt årsmøte onsdag 29.juni kl 16.30.

Årsmøte 2022

Today marks a significant milestone for Greenstat as Enova announced the grant of three large appropriations for key projects related to the company's focus on hydrogen.

Enova announced the grant of three large appropriations for key hydrogen projec...

Trude Brevik Damm kommer fra Bergen kommune der hun de siste 3 årene har jobbet som leder for strategi og prosess på HR konsern. Trude har lang ledererfaring, og har opparbeidet seg bred HR- og organisasjonserfaring fra bank og f...

Hils på Trude, vår nye HR-direktør!

Kostnadene for solenergi fortsetter å falle og i Greenstat vokser sol-avdelingen vår på alle områder - med en sterk økning i antall prosjekter, ansatte, omsetning og lønnsomhet.

Greenstat etablerer Greenstat Solar og satser internasjonalt

Med eksisterende vindpark og planer om en solcellepark mener Greenstat at Smøla har et stort potensial for å kunne bli et fyrtårn for nullutslippsløsninger og realisering av et samfunn og næringsliv som kan gå i netto pluss når d...

Energiøya Smøla kan bli et nasjonalt utstillingsvindu for netto-pluss samfunnet

Onsdag 27. april var det en stor lansering av planene for Hydrogen-knutepunkt Agder. Lanseringen ble gjennomført om bord på MS Romantika, den nye fergen til Holand Norway Lines mellom Kristiansand og Eemshaven. Holland Norway Lin...

Greenstat og Everfuel vil etablere Hydrogen-knutepunkt Agder

International Climate Summit 2022 går av stabelen i Bergen 30-31. august. Indiske og norske myndigheter, industri og organisasjoner setter her hydrogenøkonomien på dagsorden, med en spesiell fokus på mulighetene i India.

International Climate Summit 2022 "Green Hydrogen Opportunities in India" arran...

En Greenstation skal være et knutepunkt langs veistrekninger, og fungere som en grønn møteplass i eksisterende/fremtidige handelssentrum. Sammen skaper vi merverdi for lokalsamfunnet og el-bilister, og utgjør en grønn forskjell f...

Greenstation ønsker å komme i kontakt med grunneiere i hele Norge

1
2
3
4