#40: Hydrogen til tungtransport betyr klimapositiv hverdag

Grønt hydrogen er en viktig energibærer for omstillingen til et klimapositivt samfunn.

Published: Nov 1, 2022 at 11:00 PM

Andelen utslippsfrie tunge kjøretøy kan økes kraftig allerede nå. For å snakke mer om tungtransport på hydrogen, har vi i Greenpod invitert med oss Kristin Lønsethagen som er Green executive i HyWay Alliance og Fredrik Storflor Moen, som er CEO i Meråker Hydrogen AS. Selskapet er en del av Greenstat porteføljen. Dages gjester samarbeider tett for å få de første lastebilene på veiene i Trøndelag.

Elbilen er i ferd med å overta personbilmarkedet, men skal vi nå lovpålagte klimaforpliktelser og vinne konkurransekraft i transportbransjen, er det viktig at vi også får tungtransport over på nullutslipp. Tungtransport favner mye og bredt. Det er massetransport fra anleggsprosjekter, varelevering til butikker, netthandel med hjemlevering, avfallstransport og mye mer. Det er mange ulike typer og størrelser av kjøretøy, og hydrogen er pekt ut som en viktig del av den teknologiske løsningen.

I dagens episode får dere høre om status for hydrogenteknologier for tungtransport, hvilke produsenter som har fått bilene ut på veiene, aktører som er i gang og hvordan mennesker som jobber ed tungtransport kan tre frem og ta del i omstillingsarbeidet.