#38 Hydrogenforum: Norges rolle i den nye grønne økonomien

I denne episoden av GreenPod har vi tatt en prat med Ingebjørg Telnes Wilhelmsen som er Generalsektretær i Norsk Hydrogenforum. Hun forteller litt om hva som blir viktig for Norge og de norske Hydrogenaktørene for å få produsert og distribuert grønt hydrogen til markedene.

Published: Aug 21, 2022 at 10:00 PM

I samtalen forklarer Generalsekretæren hvorfor Norsk Hydrogenforum er kritisk til at regjeringen vil gjennomføre en ekstern utredning av hvordan staten kan bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen, og hva hun mener er viktig for å få fortgang i skiftet til utslippsfrie løsninger. Vi diskuterer EU og ulike støtteordninger som kan bidra positivt og ikke minst hvorfor nullutslippsløsninger også er viktige for transport til havs.

Greenstat har vært medlem i Norsk Hydrogenforum siden selskapet ble etablert i 2015. Før det var Vegard Frihammer, CEO i Greenstat, styreleder i perioden 2013-2015. I dag er Are Opstad Sæbø fra Greenstat Hydrogen inne i sin andre periode som nestleder i styret i NHF. Greenstat ser på NHF som den aller viktigste interesseorganisasjonen når det gjelder å fremme Norsk hydrogenindustri.