Greenstat Logo
no

Valsneset vindkraftverk produserte mer enn 40 GWh i 2021

1-fra-mowi---mindre.jpg

I en tid hvor det er mye snakk om behov for fornybar kraftproduksjon i Norge, er vi glade for å melde inn produksjonstallene for Valsneset vindkraftverk for 2021. Valsneset, hvor Greenstat er medeier med 10 % eierandel, produserte totalt sett 40,7 GWh i 2021 . Dette tilsvarer energiforbruket til ca. 2500 husstander i Norge. Det er Skosvgaard Invest fra Danmark som majoritetseier i prosjektet.

For Greenstat er Valsneset også et veldig godt flaggskip innen vår satsing på Industrivind. Med industrivind mener vi vindkraft i industrialiserte områder og i områder hvor det er annen menneskelig aktivitet (havner, motorsportsentre, avfallsanlegg, næringsområder m.m.).

Halvøya på Valsneset er nemlig regulert til næring og vindkraft i kombinasjon. Det er de 3 ytterste vindturbinene som Greenstat er medeier i. Vi i Greenstat jobber med å realisere flere slike prosjekter fremover hvor vi kan ta i bruk allerede utbygde områder til også å produsere fornybar energi.

 

2-dji_0007.jpg
4-valsneset---mot-sorost.jpg
3-torstein.jpg