Valsneset vindkraftverk produserte mer enn 40 GWh i 2021

I en tid hvor det er mye snakk om behov for fornybar kraftproduksjon i Norge, er vi glade for å melde inn produksjonstallene for Valsneset vindkraftverk for 2021. Valsneset, hvor Greenstat er medeier med 10 % eierandel, produserte totalt sett 40,7 GWh i 2021 . Dette tilsvarer energiforbruket til ca. 2500 husstander i Norge. Det er Skosvgaard Invest fra Danmark som majoritetseier i prosjektet.

Published: Feb 9, 2022 at 12:00 AM

For Greenstat er Valsneset også et veldig godt flaggskip innen vår satsing på Industrivind. Med industrivind mener vi vindkraft i industrialiserte områder og i områder hvor det er annen menneskelig aktivitet (havner, motorsportsentre, avfallsanlegg, næringsområder m.m.).

Halvøya på Valsneset er nemlig regulert til næring og vindkraft i kombinasjon. Det er de 3 ytterste vindturbinene som Greenstat er medeier i. Vi i Greenstat jobber med å realisere flere slike prosjekter fremover hvor vi kan ta i bruk allerede utbygde områder til også å produsere fornybar energi.

ba49400653e264a6c6be04f4e1d3798d.webp

1b92b54741d8061f518381b0a2371dd2.webp

97dcb5e3d89e9dd43245c492a96a894e.webp