Tildelt prosjektmidler til å utrede hydrogen fra havvind i Sørlige Nordsjø

Greenstat har sammen med partnere fått tildelt 550 000 kr fra Vestland fylkeskommune til utredning av optimal bruk av energi fra en havvindpark i Sørlige Nordsjø. Hydrogenproduksjon, kabel til land og direkte eksport er alle alternativer som vil bli vurdert i studien.

havvind_280720_titles(lr).jpg

Published: Sep 6, 2020 at 12:00 AM

«Det er en glede å kunne løfte blikket mot en spennende fremtid og en lovende næring for Norge – nemlig havvind» sa olje- og energiminister Tina Bru fredag 12.06.2020, da hun slapp nyheten om det er besluttet ved kongelig resolusjon å åpne områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for havvindutbygging. 

Det innebærer at det fra nyttår for første gang blir mulig å søke konsesjon for større havvindprosjekter på norsk sokkel. Omtrent samtidig har Vestland fylkeskommune bevilget 550 000 kroner i støtte til et prosjekt hvor Greenstat, i samarbeid med Aabø Powerconsulting, Æge Energy Solutions, Universitetet i Bergen (UiB) og Høyskolen på Vestlandet (HVL), skal utrede hva som vil være optimal utnyttelse av energi fra en havvindpark i Sørlige Nordsjø.

e54388d51473d48ad512bd1341a6e33c.webp
Kart som viser Sørlige Nordsjø med mulige forbindelser til Norge, offshore installasjoner og til kontinentet.

Greenstat er initiativtaker og prosjektleder for prosjektet som har som mål å gi et kunnskapsbasert beslutningsunderlag for bedrifter, investorer, politikere og andre offentlige aktører som vurderer produksjon av havvindenergi og/eller hydrogenproduksjon i Nordsjøen. Når vi i tillegg legger til at Norges første hydrogenstrategi ble sluppet onsdag 03.06.2020, er det klart at timingen for prosjektet, som kjøres frem mot våren 2021, ikke kunne vært bedre. Ved å utrede et grunnlag for hvordan man best mulig kan utnytte energien produsert fra en havvindpark i Sørlige Nordsjø ønsker vi å berede grunnen for videre satsning både innenfor havvindnæringen og innenfor hydrogennæringen. Begge disse næringskjedene har stort potensiale i Norge, og vil også gi store muligheter for videreutvikling av en allerede verdensledende maritim næring. 

Havvindnæringen vil skape arbeidsplasser gi tilgang på grønn energi og skape et behov for nullutslippsløsninger knyttet til bygging, drift og vedlikehold av havvindparkene. Tilgang på grønn energi vil gi grunnlag for produksjon av grønt hydrogen både offshore og onshore i en skala som sikrer konkurransedyktige priser. Dermed er det ventet å få ringvirkninger også for transport og industri på land. I sum vil dette gi reduserte utslipp og tusenvis av arbeidsplasser. 

Prosjektets mål er i korte trekk å: 

  • Belyse lovverk, regulering og kjente planer i Norge og tilgrensende havområder 
  • Analysere og vurdere muligheter knyttet til offshore hydrogenproduksjon 
  • Analysere muligheter for bunkring av hydrogen og strøm til større skip fra en offshore energistasjon 
  • Vurdere potensialet for eksport av energi via kabel direkte til Europa, eller til grid i Nordsjøen 
  • Analysere mulighet for kobling mot det norske fastlandsnettet 
  • Sammenligning av de ulike mulighetene for bruk av energi fra havvindparken sett opp mot hverandre 

«I dag skriver vi altså et nytt kapittel i historien om fornybarnasjonen, energinasjonen og havnasjonen Norge» sa Tina Bru under kunngjøringen. Greenstat og våre samarbeidspartnere ser frem til å ta fatt på arbeidet som markerer startskuddet for dette kapittelet.