Tanja Erichsen forsterker Greenstat sin hydrogen-satsing på Sørlandet

Vi er veldig glade for å ønske Tanja Erichsen velkommen som ny senior Business Development Manager hos Greenstat. Tanja begynte i Greenstat den 1. oktober og har allerede jobbet tett på prosjektet «Hydrogenknutepunkt Agder».

Tanja Erichsen til høyre sammen med Kine Broms Sletengen (Greenstat), Torstein Thorsen Ekern (Greenstat) og Helge Holen (Everfuel) som har vært sentrale i utviklingen av Hydrogenknutepunkt Agder

Published: Oct 19, 2022 at 10:17 AM

Tanja Erichsen har i “Hydrogenknutepunkt Agder”  vært innleid som prosjektleder fra BDO og har vært sentral i utforming av prosjektet og søknaden til Enova. Denne søknaden fra Everfuel og Greenstat ledet som kjent til støtte fra Enova på 148 MNOK for realisering av et maritimt knutepunkt for hydrogen i Kristiansand. 

 

Tanja Erichsen kommer fra jobben som partner i BDO og er utdannet som sertifisert kvalitetsleder og internasjonal revisjonsleder, bedriftsøkonom og ISO-rådgiver. Hun har videre tung erfaring fra kvalitetssikring av komplekse olje- og gassprosjekter fra sin tid i National Oilwell Varco og samferdselsprosjektet E18 Tvedestrand-Arendal i Nye Veier. 

 

Vi er veldig glade for at Tanja har valgt å bli en del av Greenstat teamet på permanent basis, etter at hun som innleid konsulent har hatt en helt sentral rolle i utviklingen av Hydrogenknutepunkt Agder. Først og fremst vil hun bidra til realisering av prosjektet som skal sikre tilgang til hydrogen fra Fiskaa fra årsskiftet 2024/2025, hvor investeringsbeslutningen ventes å bli tatt i løpet av våren 2023. Tanja vil med sin bakgrunn og kompetanse forsterke vårt forretningsutvikler team som jakter nye muligheter innen hydrogen og helhetlige energiløsninger, både på Sørlandet, nasjonalt og internasjonalt. 

- Green Executive Officer i Greenstat, Vegard Frihammer.

 

I Greenstat skal Tanja jobbe som forretningsutvikler innen hydrogen og fornybar energi, samt inneha QA-ansvar for Hydrogenknutepunkt Agder og hydrogenfabrikken som planlegges på Elkem sitt industriområde på Fiskaa.

 

Bilde 1, Fellesbilde, på HNL (1).jpg
 Flere av de sentrale aktørene ved lansering av det felles regionale prosjektet Hydrogenknutepunkt Agder den 22.april 2022. Bilde er tatt om bord på Holland Norway Lines sin ferge MS Romantika.

 

Jeg gleder meg stort over at jeg nå kan vie hele mitt arbeid til det grønne skiftet, fremme innovasjon og ny teknologi innen fornybar energi, i tillegg til et sterkere fokus på regional næringsutvikling. Greenstat er et svært interessant selskap i stor nasjonal og internasjonal vekst, med verdier og holdning til samfunn og ansatte som jeg setter stor pris på å skulle være en del av fremover

- Tanja Erichsen som allerede er godt i gang i Greenstat.

 

Tanja er i tillegg tildelt rollen som prosjektleder for etablering av GCE Node sitt Agder Hydrogen nettverk for en treårsperiode. Agder Hydrogen er et spennende prosjekt hvor sentrale offentlige og private aktører ønsker å etablere en felles samarbeidsarena for hydrogenrelaterte satsinger og prosjekter på Agder. I styringsgruppen for Agder Hydrogen sitter GCE Node, Agder fylkeskommune, Business Region Kristiansand, Universitetet i Agder, Agder Energi, Greenstat og Glencore Nikkelverk. Sørlandets Kompetansefond er med som observatør.

 

Les mer om Greenstats hydrogensatsing