Stord Hydrogen – open for business!

Etter åpningen 31. mai er det gjennom sommeren gjort laboratorieprøver av hydrogenet for å godkjenne det for leveranse til Energy House og andre kunder.

Plasseringen av produksjonsanlegget for grønt hydrogen er rett ved katapultsenteret Sustainable Energy på Heiane, Stord.

Published: Aug 30, 2023 at 7:13 AM

Stord2.jpg
Henrik Meland Madsen og Vegard Frihammer ved anlegget på Stord.

Plasseringen av produksjonsanlegget for grønt hydrogen er rett ved katapultsenteret Sustainable Energy på Heiane, Stord. Der er målet å kunne teste nye bærekraftige energiløsninger og verifisere ny teknologi for maritime fremdriftssystemer. Ved å skape et realistisk miljø for drift av maskiner og utstyr kan en raskere få simulert en trygg og stabil drift av innovative løsninger. Ulike teknologibedrifter og kunnskapspartenere samarbeider om å ta neste steg i utviklingen av marin og landbasert teknologi basert på nye energibærere. I testsenteret vil det bli utført fullskala testing av hydrogen som drivstoff, bla. i skipsmotorer med mål om å identifisere de beste løsningene. Dette muliggjør en raskere overgang til en karbonfri fremtid med bruk av grønt drivstoff for disse næringene.

 

I et intervju katapultsenteret hadde med sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide under Arendalsuka i år uttalte han:

– Det er det som er så viktig med den maritime næringen, det er ikke bare de norske utslippene jeg snakker om. Men det er jo faktisk fordi vi er så store i verdenssammenheng, så får det så stor betydning ikke bare for Norge, men for hele verden.

 

Stord ligger sentralt i Sunnhordland mellom Stavanger og Bergen. Kyststamvegen E39 går over Stord og er knyttet landfast til Bømlo og Haugalandet/Haugesund i Trekantsambandet. E39 er hovedfartsåre gjennom senteret i Sunnhordland. Samfunnet i denne regionen har i hele etterkrigstiden vært preget av vekst og endring. Verftsindustri med skipsbygging og senere oljerettet industri er motoren i en internasjonalt rettet næringsutvikling. Mange milepæler i oppbyggingen av industrien i Nordsjøen kommer fra miljøet med innovasjonsdrevet ingeniørkunst bygd på generasjoner med håndtverk.

Skal de neste store skrittene kunne komme fra samme hender i fremtiden må de ha tilgang på alternativene til fossilbasert drivstoff. Kommersielt tilgjengelig grønt hydrogen er en mangelvare som vi jobber med å få produsert og distribuert til steder der det kan gjøre nytte i overgangen til en fossilfri fremtid. 

     

Hydrogen_focus_timeline.png 

Hydrogen_Stord_birdview.jpg

Et holistisk energisystem med fokus på hydrogen

Tilgang på grønt hydrogen vil være viktig for å ta neste skritt i de delene av samfunnet der elektrifisering ikke er mulig. Kraftkrevende fremdriftssystemer på land og på sjøen står for store utslipp og vil trenge andre energibærere enn dagens fossile drivstoff. Greenstat jobber med hele verdikjeden for grønt hydrogen, men fokuserer først og fremst på å utvikle produksjons kapasitet av grønt hydrogen i Norge. Erfaringene fra våre norske prosjekter er viktige for videre internasjonal ekspansjon, hvor man i India og Sri Lanka allerede har fått et betydelig fotavtrykk lokalt.

Hydrogen_focus.png

Greenstat er medeier i flere prosjekter som omfatter produksjon av grønt hydrogen. Gjennom tidlige prosjekter, som prosjektet på Stord, utvikler Greenstat god komplementær kompetanse. Denne kompetansen gir Greenstat et fortrinn i utvikling av flere hydrogenprosjekter. Utviklingen hos Stord Hydrogen gjør at det nå blir mulig å se, besøke et hydrogenproduksjonsanlegg, og ikke minst anskaffe hydrogen. Dette skaper positive forventninger til at grønt hydrogen skal kan få sin rettmessige posisjon i energimarkedet. Både Hyds som største eier og driver av prosjektet, sammen med Greenstat og Alltec Services er stolte over at Stord Hydrogen er i front i utviklingen mot å gjøre hydrogen til en viktig energibærer og bidragsyter i det grønne skiftet.

 

– Det som katapultsenteret gjør er så utrolig viktig. For når vi kommer med nye teknologier som vi aldri har prøvd ut før så må vi jo prøve det ut en plass. Og da kan vi få gjort det på land. Få sjekket ut at dette er trygt og sikkert på skipene og for de som jobber der. Det er utrolig verdifullt.  – Knut Arild Hareide, sjøfartsdirektør.