Pågående emisjon i Greenstat

Greenstat gjennomfører en emisjon mot eksisterende og nye aksjonærer i perioden 20.juni - 24.august 2022.

Published: Aug 13, 2022 at 10:00 PM

Kapitalen skal hovedsaklig benyttes til realisering av prosjekter innen hydrogen, sol og energistasjoner.

Aksjepris: NOK 7,50

Minstetegning: 1334 aksjer tilsvarende NOK 10 005,-.

Max. tegning: 4 000 000 aksjer tilsvarende NOK 30 000 000,-.

Total ramme for emisjonen: 15 MNOK - 60,5 MNOK

helloo

Klikk her for å gå til investorprospekt og digital tegningsløning