Oppdatering fra solsatsingen: et område i sterk vekst med god lønnsomhet

Under følger en oppsummeringsartikkel som tar for seg ulike milepæler innenfor Greenstats satsing på solenergi.

Published: Apr 21, 2023 at 10:00 AM

"Vårt forretningsområde på sol har hatt en utrolig utvikling det siste året. Det er gøy og se at solenergi nå for alvor for oppmerksomhet i Norge. Vi i Greenstat gleder oss over å få være med på løfte frem nye solprosjekter – både innen industrien og i form av solparker som produserer ren energi til nettet."

Andreas Gjermundsen, Head of Solar 

Greenstats satsing på solenergi kan deles inn i to hovedområder:

1. Solanlegg som selges til eksterne kunder. Greenstat tar ansvar for salg, prosjektering, innkjøp, installering og sluttkontroll. Her er det byggeieren som selv eier anlegget og som får strøm fra sol-anlegget inn på egen strømmåler. Selve installasjonen på tak gjøres i stadig større grad av underleverandører/samarbeidspartnere. 

Les mer om solcelleanlegg her

2. Solkraftverk hvor Greenstat eier, ofte i partnerskap med andre, større solanlegg som produseres kraft for salg ut på nettet. 

Les mer om solkraftverk her

En prosjektoppdatering fra begge forretningsområdene

Solanlegg som leveres til eksterne kunder:

 • Greenstat opplevde en eksplosiv vekst innen salg av solanlegg i 2022. Totalt installerte vi 3 MWp med en omsetning på 35 MNOK og en fortjeneste på ca. 4 MNOK.
 • Denne veksten fortsetter videre inn i 2023. Hittil i 2023 har vi en omsetning på ca. 15 MNOK med god fortjeneste.
 • Vi opplever stor vekst på alle våre tre lokasjoner, Larvik, Arendal og Bergen. Det er mange i Norge som ønsker sol-anlegg!
 • Vårt hovedfokus er større installasjoner, dvs. industri- og næringsbygg og landbruksbygg
 • Ordrebøkene og prognosene for 2023 viser at Greenstat vil selge solanlegg til eksterne kunder med en omsetning på ca. 100 MNOK. Dette er prosjekter hvor Greenstat vil ha god lønnsomhet. 
 • Et eksempel på et sol-anlegg til eksterne kunder er vist i bildet under, installering av 373 kWp sol-anlegg til Framo-hallen i Bergen.

 

Installasjon solceller Framohallen
Bilde: Installasjon av sol-anlegg, Framo-hallen Bergen, 373 kWp.

Solkraftverk i Norge:

 • Greenstat utvikler bakkemontert solkraftverk på ‘grå arealer’ i Norge, altså arealer hvor det allerede er inngrep og det har vært annen aktivitet.  
 • Greenstat leverte i samarbeid med Skagerak Kraft konsesjonssøknad for Engene solkraftverk oktober 2022. Anlegget planlegges på en nedlagt industritomt i Larvik med en installert effekt på 6,6 MWp. NVE arrangerte folkemøte i februar 2023 med positivt utfall. Prosjektet har enstemmige positive vedtak i Larvik kommune. Vi håper og tror på at vi mottar konsesjon fra NVE om ikke lenge, og har byggestart Q2 2023 som mål sammen med Skagerak Kraft.  
Visualisering av Engene solkraftverk
Visualisering av Engene solkraftverk, Larvik (6,1 MWp).

 

 • Vi har flere solkraftverk under utvikling. I løpet av 2023 har vi signert grunneieravtaler og startet prosjektering av ytterligere 3 prosjekter:
  • Glamsland solkraftverk, Lillesand. 8,5 MWp. Planlegges på et massedeponi ved Glamsland steinbrudd i samarbeid med grunneier Nils Cato Glamsland.
  • Slåtta solkraftverk, Tvedestrand. 3 MWp. Planlegges på et gammelt riggområde fra byggingen av E-18 i samarbeid med grunneier Tvedestrand Næringsområde AS. 
  • Brandsrud solkraftverk, Larvik. 11 MWp. Planlegges på et gammelt sandtak/masseuttak i samarbeid med Solcelle Øst.
 • Greenstat har også signert en intensjonsavtale med Lagerseksjoner AS med mål om å bruke Lagerseksjoner sine tak for solkraftverk. Det er et mål å starte sol-installasjon på de første lagerbyggene i Q2 2023.
 • Greenstat jobber med flere mulige solkraftanlegg, og vil publisere nyheter her fortløpende.

 

orstein Thorsen Ekern (Greenstat), Nils Cato Glamsland (grunneier) og Einar Holmer-Hoven (ordfører, Lillesand kommune) på Glamsland, Lillesand. Foto: Christian Nørstebø, Lillesandsposten
Område for Glamsland solkraftverk. Torstein Thorsen Ekern (Greenstat), Nils Cato Glamsland (grunneier/samarbeidspartner) og Einar Holmen-Hoven (ordfører Lillesand). Bilde fra Lillesandsposten.

Solkraftverk internasjonalt: 

 • Greenstat gjorde en investering i 50 % av solanlegg Petjnik i Bosnia med GP Toming vinter/vår 2022. Byggingen av 45 MWp solkraftverk startet i april 2022 og er gjennomført i henhold til plan og kost. For tiden pågår det installasjon av solpanelene med plan om idriftsettelse av anlegget i juli 2023, 2 måneder før planlagt. Gunstige kraftsalgsavtaler er og bankfinansiering er sikret, og lønnsomhetsberegningene for anlegget ser svært gode ut.
 • Samarbeidsprosjekt gjennom Norway Grants med Luka Koper/Port of Koper, Slovenia pågår i henhold til plan. Et 3 MWp solanlegg installeres på en diger lagerbygning i havneområdet. Her er Greenstat rådgivende ingeniør, anlegget eies 100 % av Luka Koper.
 • Flere muligheter i Europa screenes og vurderes. Vår samarbeidsavtale med GP Toming for videre felles utbygging av solkraftverk i Bosnia har høy prioritet for oss.
One of many strings in the Petnjik solar plant
Petjnik i Bosnia.