Ny energiressurs i Greenstat Energy

Greenstat er veldig fornøyde med å kunne presentere vår nyeste tilvekst, Karen Landmark. Hun begynner i Greenstat Energy som Manager Business Development and Energy Systems, og skal ha ansvar for strategi og forretningsutvikling, analyse og innsiktsarbeid, samt utvikling av internasjonale prosjekter.

karen-velkommen.jpeg

Published: Feb 19, 2020 at 12:00 AM

Karen går fra stillingen som RD&I Manager i næringsklyngen NCE iKuben (Molde) som jobber med omstillingsprosesser i skjæringspunktet mellom digitalisering, bærekraft og utvikling av nye forretningsmodeller. Her har hun hatt hovedansvaret for klynges FoU arbeid og klyngens arbeid med å utvikle internasjonale prosjekter.

Karen Landmark har lang erfaring med å implementere bærekraft i store og små bedrifter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun har blant annet jobbet for UNEP/GRID-Arendal, NORCE og Eyde-klyngen, hvor hun ledet arbeidet med bærekraft og innovasjon perioden 2010-2018.

Hun har de siste årene jobbet parallelt med en doktorgrad og ble i 2018 ferdig med PhD fra NTNU/Universitetet i Agder. Doktorgradens tok blant annet for seg hva som hindrer og fremmer arbeidet med bærekraft i næringslivet, og hvordan store samfunnstransformasjoner skjer.

d8f99b901b371a9937e5eb04448eace2.webp

Karen Landmark har allerede "tjuvstartet" litt i jobben i Greenstat ettersom hun deltok på selskapets strategisamling i Bergen i januar.

- Jeg ser veldig frem til å jobbe operativt med det grønne skiftet og samfunnsendring i praksis. Vi går inn i et handlingens tiår nå. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med kompetente kolleger og fremoverlente ledere for å gjøre bedrifter robuste og fremtidssikre. sier en engasjert Karen Landmark.

- Vi er veldig glade for å få Karen på laget og at hun nå ønsker å jobbe i Greenstat for reell, grønn omstilling, sier CEO i Greenstat Energy Torstein Thorsen Ekern. - Greenstat Energy går inn i spennende år og vi har allerede bygd opp et sterkt lag som skal dytte samfunnet i grønn og fornybar retning.