Lys fremtid for Greenstat Solar Solutions

Stortingets mål om 8 TWh solenergi i Norge innen 2030 tilsvarer utbygging for 60-70 milliarder norske kroner. Mye av dette vil komme fra konsesjonspliktige bakkemonterte solcellekraftverk i areal som allerede er påvirket av menneskelig aktivitet, hvor Greenstat Solar Solutions er markedsledende i Norge i dag.

Bakkemontert solkraftverk montering av skinner

Published: Dec 8, 2023 at 3:25 PM

Greenstat-Solar-Solutions---Intervju-med-bilder-1.jpg
Uttrekstest - kartlegging av uttrekskraft for fundamenter til bakkemontert solkraftverk.

Ingeniør og entreprenørtjenester rettet mot bakkemontert solcellekraftverk forventes å bli et viktig satsningsområde for Greenstat Solar Solutions de neste årene. Det er den billigste formen for fornybar energi i store deler av verden, og er en av de fornybare energikildene som har minst påvirkning på miljøet. Direktør i Greenstat Solar Solutions, Sebastian Farmen, kan fortelle om en positiv utvikling i året som snart er over.

- Utviklingen til Greenstat Solar Solutions i 2023 har vært god. Selskapet har økt omsetning og prosjektleveranse med ca. 150 % sett i forhold til 2022. Ekstra spennende for utviklingen i 2023 er påbegynnelsen av tjenesteleveranser til bakkemonterte solcellekraftverk.

Greenstats største investering innen solenergi er Petnjik Solar PV Plant i Drinovci, Bosnia og Herzegovina. Her eier selskapet 50% sammen med entreprenør Toming D.O.O. I lyset av Stortingets uttalte mål ser Farmen for seg en eskalerende utvikling her hjemme også. 

- Greenstat Solar Solutions er totalentreprenør for solcelleløsninger og her skjer det mye på det norske markedet de neste årene. Ved utgangen av tredje kvartal har NVE mer enn 30 konsesjonssaker til behandling, som ferdig utbygd gir 1,5 TWh med solenergi. Alt dette må bygges av en seriøs aktør med korrekt kompetanse og bemanning. Greenstat Solar Solutions kan være denne aktøren for mange av disse prosjektene. Vi er i dialog med flere utbyggere, og dette blir vår viktigste satsing nasjonalt de neste årene.
 

Greenstat-Solar-Solutions---Intervju-med-bilder-3.jpg
Bakkemontert solkraftverk - montering av solcellepaneler.

Effektive løsninger

Med solenergi kan produksjonen mer effektivt plasseres nærmere forbruk enn andre energikilder. Om all solenergi kommer uten struping inn på strømnettet midt på dagen når solen skinner som best, vil dette gi kapasitetsproblemer i strømnettet. Det finnes designmessige metoder som øst/vest montering av solcellepanelene, batterilagring osv. for å minske effekttoppene. Dette er løsninger som utbygger kan håndtere i prosjektering av et nytt solcelleanlegg.

Farmen forteller at for virkelig å utnytte strømnettet må det implementeres dynamisk struping, hvor et solkraftverk kan nedjustere innmatet effekt, basert på data om overbelastning lenger ut i strømnettet. 

- De tekniske løsningene for å få til dette eksisterer i dag. Men det krever samhandling mellom utbyggere av solkraftverk, de lokale nettselskapene og andre regulatoriske myndigheter for å få til dette. Det vil ta litt tid før vi ser de første større solkraftverkene i Norge med dynamisk struping. Implementering av dette vil sterkt akselerere hvor mye solenergi det er mulig å produsere uten å gjøre store investeringer i strømnettet.

Produksjon av solenergi har liten påvirkning på miljøet, og vil i fremtiden være en viktig del av energimiksen i samfunnet. Farmen understreker at fornybare energiformer som solkraft, vindkraft og uregulerte elvekraftverk er komplimenterende energikilder som sjeldent når høyeste produksjonstopp samtidig. 

- Med dynamisk struping som tidligere nevnt, kan mer energi mates inn i samme strømnett uten at maksgrense for høyeste timeproduksjon overgås. Slik vil man mest effektivt utnytte utbyggingen av solkraftverkene i Norge.

Skaper arbeidsplasser

Utbygging av solenergi er en viktig faktor for å få nok tempo i det grønne skiftet. Mats Smørsting Christensen har tidligere jobbet som solcellemontør og jobber nå som byggeplassleder i Greenstat Solar Solutions. I løpet av sine to år i Greenstat har han merket en rivende utvikling og interesse for solenergi.  

- Det mest interessante ved å arbeide med utbyggingen av solenergi er ikke bare det positive bidraget til klimaet, men også det å ha muligheten til å være en del av et nytt og voksende felt. Potensialet til solenergi er enormt, og jeg mener det er en viktig satsning i overgangen til en mer grønn og bærekraftig fremtid.
Det er også knyttet utfordringer til utbygging, og Mats nevner de administrative prosessene rundt bygg- og konsesjonssøknader som et område som kan standardiseres og effektiviseres for å framskynde utviklingen ytterligere. 

- En videre utvikling vil gi mulighet for økt energiuavhengighet som er positivt med tanke på underskuddet i kraftproduksjonen.

Gjennom sine prosjekter bidrar Greenstat Solar Solution til denne nødvendige utviklingen og styrker kompetansen på et felt som vil være viktig i energimarkedet i tiden som kommer. 

 

Greenstat-Solar-Solutions---Intervju-med-bilder-4.jpg
Sentralinverter - nødvendig kraftelektronikk for større bakkemontert solkraftverk hentes i Sicilia, Italia av Telemark Bilruter.